Ziraat Portföy İkinci Değişken Fon (Zbd, 2010) Katılım Payı Sahiplerine Duyuru

B Tipi Şemsiye Fonu'na Bağlı Büyüyen Çocuk Değişken Özel Alt Fonu (5. Alt Fon)

Koruma Amaçlı Şemsiye Fonu'na Bağlı B Tipi %100 Anapara Koruma Amaçlı Beşinci Alt Fonu

Koruma Amaçlı Şemsiye Fonu'na Bağlı B Tipi %100 Anapara Koruma Amaçlı Altıncı Alt Fonu

Koruma Amaçlı Şemsiye Fonu’na Bağlı B Tipi %100 Anapara Koruma Amaçlı Yedinci Alt Fonu