Yurt içi yerleşiklerin DTH'ları, 7 Ağustos haftasında 6,6 milyar USD artış sergiledi. Geçen haftada ise 4,4 milyar USD artış sergilemişti. Merkez Bankası'nın toplam döviz rezervleri, 7 Ağustos haftasında bir önceki haftaya göre 1,6 milyar USD artarak 91,8 milyar USD seviyesine yükseldi.

Yabancı yatırımcıların ilgili haftada, hem hisse senedinde, hem de DİBS tarafında satış yönlü hareketlerine devam ettikleri gözlendi.

Yurt içi yerleşiklerin toplam döviz mevduatı, 30 Temmuz – 7 Ağustos tarihleri arasında, 6,6 milyar USD artarak 219,5 milyar USD ile tüm zamanların rekor seviyesine yükseldi.

  • Gerçek kişilerin DTH'ında, 7 Ağustos haftasında 4,7 milyar USD'lik büyük miktarlı artış gerçekleştiği görülüyor. Bu artışın 0,8 milyar USD'lik kısmı döviz mevduat hesaplarındaki artıştan oluşurken, altın mevduat hesaplarında ise 4 milyar USD'lik artış gözlendi.
  • Tüzel kişilerin DTH'ında ise, 7 Ağustos haftasında 1,8 milyar USD'lik artış yaşandığı gözleniyor. Bu artışın büyük kısmı, 1,4 milyar USD'lik artışla döviz hesaplarındaki artıştan kaynaklanırken, altın mevduat hesaplarında ise 0,4 milyar USD'lik artış görüldü.​

BDDK'nın önceden yayınladığı günlük verileri dikkate alarak yaptığımız hesaplamaya göre (Günlük Bülten_13.08.2020), 7 Ağustos haftasında toplam DTH miktarında 6,53 milyar USD'lik artış olabileceğini değerlendirmiştik. Neticede TCMB'nin açıkladığı DTH verileri ile BDDK verilerinin uyumlu olduğu görülmekte. ​

2020 yılının başına göre incelediğimizde, yurt içi yerleşiklerin toplam DTH'ı 25,9 milyar USD artmış durumda.

  • Yıl başından bu yana hanehalkı DTH'ı 15,7 milyar USD artmış durumda. Yıl başından bu yana tüzel kişiler DTH'ını 10,2 milyar USD artırmış görünüyor. ​

24.png 

Döviz mevduatların, toplam mevduatlar içerisindeki payı, son üç haftada artış sergileyerek %53,8 seviyesine yükseldi. 

Merkez Bankası'nın toplam döviz rezervleri, 7 Ağustos haftasında bir önceki haftaya göre yaklaşık 1,6 milyar USD artarak 91,8 milyar USD seviyesine yükseldi.

  • Brüt döviz rezervleri, bir önceki haftaya göre 79 milyon USD'lik sınırlı azalışla 46,6 milyar USD seviyesine gerilerken, altın rezervleri ise 1,7 milyar USD artışla 45,2 milyar USD seviyesine yükseldi.
  • Net uluslararası rezervler ise, bir önceki haftaya göre yaklaşık 1,2 milyar USD artışla 27,7 milyar USD seviyesine yükseldi.

25.pngYabancı yatırımcılar, 7 Ağustos haftasında DİBS/tahvil ve hisse senedi tarafında satış yönünde hareket sergilediler. Bu kapsamda, yabancı yatırımcılar 7 Ağustos haftasında yurt içinde hisse senedi piyasasında 567 milyon USD tutarında büyük tutarlı satış yaparken, repo hariç DİBS tarafında ise 139 milyon USD tutarında daha sınırlı satış gerçekleştirdi. Söz konusu haftada çıkış yapan net toplam yabancı sermaye miktarı 705 milyon USD seviyesiyle büyük tutarda gerçekleşti. ​

Öte yandan, eurobond tarafında ise, yabancı yatırımcılar, 7 Ağustos haftasında devlet eurobondlarında 224 milyon USD'lik satışta bulundular. Şirket eurobondları tarafında ise, yabancı yatırımcılar, ilgili haftada 42 milyon USD'lik sınırlı satış gerçekleştirdiler.

  • Şirket eurobondlarının detayına bakıldığında ise, yabancı yatırımcılar, yurt dışında ihraç edilen eurobondlarda ilgili haftada 31 milyon USD'lik sınırlı satış gerçekleştirirken, yurt içinde ihraç edilen eurobondlarda ise 11 milyon USD'lik sınırlı satışta bulundular.
  • Hisse senetleri piyasasındaki yabancı payı ise 7 Ağustos haftasında %52,3 seviyesinde gerçekleşirken, tahvil piyasasındaki yabancı payı ise %3,58 seviyesine kadar gerileyerek rekor düşük seviyelerini yeniledi.​

26.png
27.png