Kısa Süreli Nakit İhtiyacınız Artık Sorun Değil!

Hesabınızda para olmasa bile Ziraat Ticari Kredili Mevduat Hesabı açtırın; ödemeleriniz gecikmesin, boş yere gecikme faizi ödemeyin.

Özellikleri

  • Müşterinin mevduat hesaplarında bakiye olmaması hâlinde önceden belirlenen nakdî kredi limiti dâhilinde kısa vadeli, küçük tutarlı nakit ihtiyacının karşılanmasına yönelik kullandırılır.
  • Faiz tahakkukları, aylık veya üçer aylık dönemlerde yapılır.
  • Hesabın borç bakiye verdiği günler için kredi faizi hesaplanır.
  • Aylık ya da üçer aylık dönem sonlarında veya hesabın tahsil ve tasfiyesinde tahakkuk ettirilen faiz masraf ve yasal kesintiler aynı gün tahsil edilir.

Başvuru Kanalları