Ziraat Bankası'ndan Cazip Fırsatlara Sahip Su Ürünleri Kredileri!

Denizlerde, iç sularda ve beton / toprak havuzlarda su ürünleri yetiştiriciliği ile denizlerde ve iç sularda su ürünleri avcılığı faaliyetleri ile uğraşan gerçek / tüzel kişi üreticilerin söz konusu faaliyetlerine yönelik ihtiyaçları için sunulan kredilerimizdir.

Bu kapsamda, denizlerde, iç sularda ve beton/toprak havuzlarda her türlü balık avcılığı / yetiştiriciliği ile kerevit, istiridye, karides, kurbağa, midye vb. su ürünlerinin yetiştirilmesine yönelik yatırım ve üretim faaliyetlerinin finansmanına yönelik olarak kredi kullanılabilmektedir.

Özellikleri

Su ürünleri yetiştiriciliği / avcılığı kapsamında ihtiyaç duyulan;

  • Faaliyetlerle ilgili her türlü alet ve ekipmanların bakım-onarım giderleri ile sigorta, buz, kasa vb. alımı; yetiştiricilikte yavru, balık, yem, ilaç, yakıt vb. giderler ile avcılıkta tekne bakım-onarımı, yakıt, işçilik vb. giderlerinizi İşletme Kredilerimiz ile,
  • Her türlü avlanma ve yetiştirme araç-gereçlerinin alımı; üretme havuzu, soğuk hava deposu gibi binaların yapımı; motor, tekne, balıkçı gemisi, balık bulucu sistemler ile balık ağı alımı; açık deniz balıkçılığında dalyan, kafes vb. üretim tesisine yönelik harcamalarınız ile çeşitli demirbaş alımlarınızı Yatırım Kredilerimiz ile karşılayabilirsiniz.

Koşullarınız ile üretim yaptığınız konu uygunsa ve ilgili yılda yayınlanan Cumhurbaşkanı Kararı’nda yer alan kriterleri sağlıyorsanız, sübvansiyonlu kredi uygulamaları kapsamında, düşük faizli kredi imkânından yararlanabilirsiniz.


Başvuru Kanalları