Tarımda Güvence İçin Hemen Bankamız Şubelerine Gelin!

Türkiye Sigorta A.Ş. tarafından Devlet Destekli Tarım Sigortaları dışında dolu, sera, hayvan hayat konularında Bankamızdan sigorta yaptırın, üretiminizi risklere karşı güvence altına alın.​

Sigorta Çeşitleri

Dolu Sigortası

Çiftçi Kayıt Sistemine kayıtlı arazilerde, dolu taneleri vuruşunun bitkisel ürün miktarında meydana getirdiği eksilme teminat altına alınmaktadır. İsteğe bağlı olarak, meyve ve sebzelerde dolu yağışından kaynaklanan kalite kaybı ve yangın da teminat olarak verilebilmektedir.

Sera Sigortası

Cam, plastik ve cam+plastik seralarda; dolunun sera içindeki ürüne, teknik donanıma ve konstrüksiyona verebileceği zararı teminat altına alan bir sigortadır. İsteğe bağlı olarak fırtına, hortum, yangın, kar ve dolu ağırlığı, deprem, volkan patlaması, yer kayması, taşıt çarpması, enkaz kaldırma, sel ve su baskını nedeniyle serada ve serada yetiştirilen ürün miktarında meydana gelen eksilmeler de teminat altına alınabilmektedir.

Hayvan Hayat Sigortaları

Büyükbaş ve küçükbaş hayvanların sığır vebası, tüberküloz, bruselloz, şap ve BSE hastalıkları (deli dana) ve 3285 Sayılı Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanunu'na göre ihbarı mecburi tüm bulaşıcı hastalıklar (antrax ve kuduz) haricindeki her türlü hayvan hastalıkları, kazalar, yılan ve böcek sokması, zehirli çayır otları ve yeme bağlı zehirlenmeler, doğal afetler ve güneş çarpması, yangın ve infilak nedeni ile meydana gelen ölüm ve zorunlu kesimler nedeniyle sigortalının doğrudan doğruya uğradığı maddi zarar ile büyükbaş hayvanlarda yavru atma riski teminat altına alınmaktadır.


Başvuru Kanalları