Tarım Transfer Kredisi ile Ziraat’in Desteği Benimle

Gerçek/tüzel kişilere ait tarımsal işletmelerin faaliyetlerini sürdürebilmeleri ve geri ödeme güçlerini artırmalarına imkan verilmesini teminen, diğer bankalar nezdinde kullandıkları tarım kredilerinin Bankamıza transfer edilmesine yönelik olarak sunulan kredimizdir.

ÖZELLİKLERİ

Tarımsal faaliyetlerini tam kapasite ile sürdüren, kendisinin ve içinde yer aldığı risk grubunun diğer bankalarda tarımsal faaliyetlerinin finansmanı için 29.12.2023 tarihine kadar kullandığı canlı kredi riski bulunan ve diğer bankalardaki kurumsal ve bireysel kredileri gecikmede olsa dahi canlı hesaplarda izlenen/TOA’ya intikal etmemiş ve bu kredileriyle ilgili herhangi bir icra takibi başlatılmamış olan çiftçilerimiz faydalanabilir.

Tarımsal faaliyetlerinin finansmanı amacıyla yukarıda belirtilen kapsama giren müşterilerimizi kredi kapsamında bilgi almak üzere şubelerimize bekliyoruz.