Farklı Döviz Cinslerinde Birikim Yapma İmkânından Faydalanın!

​​Genel Bilgiler

Bankamızda Yabancı Para (döviz) Vadesiz Mevduat Hesabı açın, yurt çapında yaygın şube ağımız sayesinde rahatça ulaşıp dilediğiniz zaman kullanabile​ceğiniz bir mevduat hesabınız olsun.​

Özellikleri

  • Yabancı para transferlerinizi Vadesiz Döviz Tevdiat Hesabınızdan gerçekleştirebilirsiniz.​​

​Tasarruf Mevduatı Güvencesi Hakkında Duyuru

30.12.2021 tarih ve 31705 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Sigortaya Tabi Mevduat ve Katılım Fonları ile Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunca Tahsil Olunacak Primlere Dair Yönetmelik" hükümleri çerçevesinde; Türkiye'de faaliyet gösteren bir kredi kuruluşunun yurt içi şubelerinde gerçek kişiler adına açılmış olan ve münhasıran çek keşide edilmesi dışında ticari işlemlere konu olmayan Türk Lirası, döviz ve kıymetli maden cinsinden tasarruf mevduatı hesaplarının anaparaları ile bu hesaplara ilişkin faiz reeskontları toplamının 200 Bin Türk Lirası'na kadar olan kısmı sigorta kapsamındadır.