Gayrimenkul Alım Satımlarınız “Tapu Güvenilir Hesap” ile Ziraat Güvencesinde!

Tapu Güvenilir Hesap, mülkiyet hakkı devri ve devire ilişkin bedelin el değiştirmesi sırasında devir alan ile devir edenin karşılaşabileceği olumsuzlukların önlenmesi amacıyla gayrimenkul mülkiyet hakkı devri ile devir bedeli olan nakdin eş zamanlı olarak el değiştirmesini sağlayan uygulamadır.

Gayrimenkulü devreden hak sahibine sağlanan avantajlar nelerdir?

Paranın sahte çıkması veya çalınması risklerini bertaraf eder.

Devir bedelinin, devir alan tarafından aktarılması ile Ziraat Bankası güvencesinde özel bir hesapta bloke edilir ve izletilir. Devre ilişkin transfer bedelinin blokesi sonrasında tapuda imza güvenle atılır.

Tapu tescil işleminin tamamlanması ile eş zamanlı devir transfer bedeli hesabınıza aktarılır.

Devir alana karşı güven problemi ortadan kalkar.

Tüm aşamalarda gönderilen SMS'ler ile bilgi verilir.

Gayrimenkulü devir alan hak sahibine sağlanan avantajlar nelerdir?

Nakit taşıma, paranın çalınması, kaybolması riski ortadan kalkar.

Devire ilişkin transfer bedeli, tapu tescil işlemi gerçekleşmeden aktarılmayacağından, devredenin tapuya gelmeme veya tapuda işlem gerçekleştirmeme riski oluşmayacaktır.

Devir transfer bedelinin Ziraat Bankası güvencesinde özel bir hesapta blokede olması ve tapu tescil işlemi ile eş zamanlı transferin gerçekleşecek olması nedeniyle devir edene ilişkin güven problemi ortadan kalkar.

Tüm aşamalarda gönderilen SMS'ler ile bilgi verilir.

Tapu Güvenilir Hesap uygulaması nasıl, ne zaman başlar?

Gayrimenkulün kayıtlı olduğu Tapu Müdürlüğü nezdinde Devir Alan ve Devir Eden'in müracaatı ile TKGM sisteminde alınan başvuru numarasının işlem için bir personele havale edilmesi ile Ziraat Tapu Güvenli Transfer başvuru kayıt işlemi yapılır.

Devir eden tarafından verilen bilgilerin devir alan tarafından onaylanması ile uygulama başlatılır.

İşlemden vazgeçilebilir mi?

Devir eden ve devir alan tarafından Ziraat Tapu Güvenilir Transfer kaydı onaylanmayan başvurular başlatılmayacağından onay adımında kayıt iptal edilerek vazgeçilebilir.

Onaylanan başvurularda tapu tescil işlemi gerçekleşmediği sürece tarafların iptal başlatması ve onayı ile iptal gerçekleştirilir. Taraflardan birinin onay vermemesi halinde ve tapu tescili gerçekleşmemiş olması kaydıyla ertesi iş günü sistematik iptal edilerek transfer bedeli devir alan hesabına aktarılır.

Ziraat tapu güvenli transfer başvurusu nereden yapılır?

Ziraat Bankası Şubeleri üzerinden başvuru yapılarak kayıt başlatılabilir.

Ziraat tapu güvenli transferi kullanma ücreti nedir?

Devir Alan ve Devir Eden taraflardan, transfer bedeline bakılmaksızın 70 TL (Yetmiş TL) ücret tahsil edilmektedir.

Transfer bedeli devire ilişkin bedel ile aynı olmak zorunda mı?

Gayrimenkul mülkiyet hakkının devrine konu tapu işlemlerinde, devire ilişkin bedelin tamamı ya da devir alan ve devir eden tarafından belirlenen bir tutar transfere konu olabilecektir.