Gayrimenkul Alım Satımlarınız “Tapu Güvenilir Hesap” ile Ziraat Güvencesinde!

Tapu Güvenilir Hesap, mülkiyet hakkı devri ve devire ilişkin bedelin el değiştirmesi sırasında devir alan (Alıcı) ile devir edenin (Satıcı) karşılaşabileceği olumsuzlukların önlenmesi amacıyla gayrimenkul mülkiyet hakkı devri ile birlikte, devir bedeli olan nakdinde eş zamanlı olarak el değiştirmesini sağlayan uygulamadır.

  • Kredili veya kredisiz tüm gayrimenkul mülkiyet devir işlemlerinde TGH uygulaması kullanılabilir.
  • Hisseli alım-satım işleminde Tapu Güvenilir Hesap Sistemi kullanılmamaktadır.
  • Tapu Güvenilir Hesap Sisteminde kullanılacak hesaplarınızın TL cinsinden olması gerekmektedir.
  • Tüzel müşterilerimiz sadece Şube ekranlarımızdan işlem yapabileceklerdir.
  • Taraflardan birinin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı bulunmayan müşteri olması halinde söz konusu işlemler de yalnızca Şube kanalından gerçekleştirilebilecektir.

Gayrimenkulü devreden hak sahibine sağlanan avantajlar nelerdir?

Paranın sahte çıkması veya çalınması risklerini bertaraf eder.

Devir bedelinin, devir alan tarafından aktarılması ile Ziraat Bankası güvencesinde özel bir hesapta bloke edilir ve izletilir. Devre ilişkin transfer bedelinin blokesi sonrasında tapuda imza güvenle atılır.

Tapu tescil işleminin tamamlanması ile eş zamanlı devir transfer bedeli hesabınıza aktarılır.

Devir alana karşı güven problemi ortadan kalkar.

Tüm aşamalarda gönderilen SMS'ler ile bilgi verilir.

Gayrimenkulü devir alan hak sahibine sağlanan avantajlar nelerdir?

Nakit taşıma, paranın çalınması, kaybolması riski ortadan kalkar.

Devire ilişkin transfer bedeli, tapu tescil işlemi gerçekleşmeden aktarılmayacağından, devredenin tapuya gelmeme veya tapuda işlem gerçekleştirmeme riski oluşmayacaktır.

Devir transfer bedelinin Ziraat Bankası güvencesinde özel bir hesapta blokede olması ve tapu tescil işlemi ile eş zamanlı transferin gerçekleşecek olması nedeniyle devir edene ilişkin güven problemi ortadan kalkar.

Tüm aşamalarda gönderilen SMS'ler ile bilgi verilir.

Ziraat tapu güvenli transfer başvurusu nereden yapılır?

Gayrimenkulün kayıtlı olduğu Tapu Müdürlüğü nezdinde Devir Alan ve Devir Eden'in müracaatı ile TKGM sisteminde alınan başvuru numarasıyla şube kanalından veya müşterilerimizce internet ve mobil bankacılık uygulamalarımız üzerinden (Ödemeler menüsünün altından) belirli aşamaların tamamlanması sonrasında Tapu Güvenilir Hesap başvuru kayıt işlemi oluşturulabilir.

Devir eden (Satıcı) tarafından başlatılan Tapu Güvenilir Hesap işlemi 3 iş günü içinde devir alan (Alıcı) tarafından onaylanmalıdır.

İşlemden vazgeçilebilir mi?

Devir alan tarafından onaylanmayan işlemler otomatik iptal edilir.

Tapu Güvenilir Hesap başvuruları takip eden 30 gün içerisinde tapuda herhangi bir işlem yapılmazsa otomatik olarak iptal olmaktadır.

Devir işlemi yapılmadığı durumlarda transfer bedeli alıcı hesabına iade edilir.

Transfer bedeli devire ilişkin bedel ile aynı olmak zorunda mı?

Gayrimenkul mülkiyet hakkının devrine konu tapu işlemlerinde, devire ilişkin bedelin tamamı ya da devir alan ve devir eden tarafından belirlenen bir tutar transfere konu olabilecektir.

Ziraat tapu güvenli transferi kullanma ücreti nedir?

Devir Alan ve Devir Eden taraflardan, transfer bedeline bakılmaksızın 70 TL (Yetmiş TL) ücret tahsil edilmektedir.