Ziraat Ayrıcalıkları ve Güvencesiyle Varant Alım / Satım İşlemleri

Varant belli bir dayanak varlığı, önceden belirlenmiş bir fiyattan, önceden belirlenmiş bir tarihte alma ya da satma hakkı veren menkul kıymettir. Bu hak, kaydi teslimat ya da nakit uzlaşı ile kullanılabilir. 

Ziraat Yatırım nezdinde açılan yatırım hesabınızla birlikte Varantlara İlişkin Risk Bildirim Formu’nun doldurulmasıyla istediğiniz kanaldan varant alım ve satım emirlerinizi de verebilirsiniz.

Özellikleri

  • Yatırımcılar mevcut pozisyonlarına varantlar aracılığı ile koruma amaçlı işlemler yapabildikleri gibi risk profili yüksek yatırımcılar kaldıraç etkisinden fayda sağlayabilirler.
  • Yatırımcılara portföy çeşitliliği yaratma olanağı sağlarlar.
  • Piyasaların her iki yönü için de pozisyon almayı kolaylaştırdığı gibi dayanak varlığı birden çok enstrümanı kapsayan varantlar da yatırımcılara komisyon bazında avantaj sağlamaktadır.

Gerekli Belgeler

  • Varantlara İlişkin Risk Bildirim Formu

info

0 850 22 22 979


Başvuru Kanalları