​​​Ziraat Bankası Denetim Raporu ve Mali Tablolar

2020

Konsolide Olmayan Konsolide Konsolide(Tüm ortaklıklar dahil)