​​​Ziraat Bankası Denetim Raporu ve Mali Tablolar

2022

Konsolide Olmayan Konsolide Konsolide(Tüm ortaklıklar dahil)