​​​Ziraat Bankası Denetim Raporu ve Mali Tablolar

2019

Konsolide Olmayan Konsolide Konsolide(Tüm ortaklıklar dahil)