Fitch Ratings (Eylül 2020)​​

Fitch Ratings (Mayıs 2020)​ Derecelendirme Notları Tablosu
Kategori Derecelendirme
Not/Görünüm
YP Uzun Vadeli B+/Negatif
YP Kısa Vadeli B
TL Uzun Vadeli BB-/Negatif
TL Kısa Vadeli B
Ulusal Uzun Vadeli AA (tur)/Durağan
Destek 4
Destek Derecelendirme Tabanı B
Finansal Kapasite Notu b+

Moody's (Eylül 2020)​

Moody's (Eylül 2020) Derecelendirme Notları Tablosu
Kategori Derecelendirme
Görünüm Negatif
Uzun Vadeli Mevduat - YP Caa1
Kısa Vadeli Mevduat - YP Not Prime
Uzun Vadeli Mevduat - TL B2
Kısa Vadeli Mevduat - TL Not Prime
Uzun Vadeli Tahvil - YP B2
Uzun Vadeli Tahvil - TL B2
Temel Kredi Notu caa1
Düzeltilmiş Temel Kredi Notu caa1

JCR Eurasia (Ekim 2019)​

JCR Eurasia (Ağustos 2018) Derecelendirme Notları Tablosu
Kategori Derecelendirme
Uzun Vadeli Uluslararası YP BBB -
Görünüm Negatif
Uzun Vadeli Uluslararası TL Notu BBB -
Görünüm Negatif
Uzun Vadeli Ulusal Notu AAA (Trk)
Görünüm Durağan
Kısa Vadeli Uluslararası YP A - 3
Görünüm Negatif
Kısa Vadeli Uluslararası TL Notu A - 3
Görünüm Negatif
Kısa Vadeli Ulusal Notu A-1+ (Trk)
Desteklenme Notu 1
Ortaklardan Bağımsızlık Notu A