Hedefimiz Sürekli İyileştirmek

Doğrudan ve dolaylı çevre etkilerimizi kontrol etmek, doğru stratejiler ve teknolojilerle yönetmek ve sürekli iyileştirmek hedefinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

Türkiye’de bankacılık sektöründeki en yaygın fiziki hizmet ağının sahibi ve en büyük işverenlerden biri olarak hedefimiz, doğrudan ve dolaylı çevre etkilerimizi kontrol etmek, doğru stratejiler ve teknolojilerle yönetmek ve sürekli iyileştirmektir.

Bu kapsamda;

  • Hizmet döngümüz sırasında ortaya çıkan sera gazı emisyonlarını ölçmeye ve azaltmaya yönelik çalışmalarımızı sürdüreceğiz.​​
  • Hizmet ağımızı oluşturan fiziki unsurları, enerji başta olmak üzere tüm doğal kaynakların verimli kullanımı ilkesi altında yapılandırmaya gayret gösteriyoruz.
  • Türkiye’de yasal olarak belirlenmiş çevre standartlarına tam uyumun yanı sıra küresel en iyi uygulama ve standartların yaygınlaşmasını arzuluyoruz ve bu konudaki çalışmalarımızı paydaşlarımızla çok yönlü diyalog kapsamında sürdürmeyi hedefliyoruz.
  • Müşterilerimizin ve tedarikçilerimizin çevre konusundaki farkındalıklarının artmasını ve çevresel sürdürülebilirliğe değer katacak çalışmaları yaygınlaştırmalarını önemsiyor ve teşvik ediyoruz.