Güven ve Sadakatle Güçleniyoruz

Bir "değerler zinciri" olarak tanımlanan faaliyetlerimize paydaş katılımını teşvik eden Bankamızın ana paydaş grubu içerisinde hissedarlar, çalışanlar, müşteriler ve tedarikçiler yer almaktadır. Bankamız, ana paydaşlarının talep ve beklentilerini etkin bir şekilde değerlendirmek için karşılıklı etkileşim ve iletişime dayalı paydaş iletişimi yürütmektedir. Ana paydaş grubuna ek olarak düzenleyici kurumlar, uluslararası bankalar, yatırımcılar ve derecelendirme kuruluşları, medya, sektörel birlik ve organizasyonlar ile toplumdan oluşan diğer paydaşları ile de şeffaflık ve karşılıklı saygıya dayalı düzenli paydaş iletişimi gerçekleştirmektedir.

Bankamızın uzun vadeli başarısı, paydaşlarının güvenine ve sürekli tercihine bağlıdır. Uygulamaya alacağımız sürdürülebilirlik projeleri bu güven ve sadakatin daha da güçlenmesinde rol oynayacaktır.

  • Çalışanlarımız en önemli paydaş gruplarımızdan biridir. Çalışanlarımızın, Bankamız sürdürülebilirlik yaklaşımını ve taahhütlerini benimsemelerini ve inisiyatif almalarını destekliyoruz.
  • Çalışanlarımızın eğitim ve gelişimini, sürdürülebilirlik alanında kaydetmeyi hedeflediğimiz aşamaların önemli bir unsuru olarak görüyoruz ve insan kaynağımızın sürekli gelişimi için eğitim alanındaki yatırımlarımızı sürdürmeyi hedefliyoruz.
  • Müşterilerimiz değişmez varlık nedenimizdir. Hedefimiz, Bankamızın tüm hizmet kanalları üzerinden değer önerisi güçlü ürün ve hizmetleri finansal kapsayıcılık prensibiyle toplumun her kesimine ulaştırarak müşteri memnuniyeti ve sadakatini geliştirmeye devam etmektir.
  • Müşterilerimizle iş birliği ve farkındalık platformlarında buluşmaya devam edeceğiz. Finansal okuryazarlığı ve sürdürülebilirlik farkındalığını artırma çalışmalarını sosyal sorumluluğumuzun bir gereği olarak görüyoruz.
  • Tedarikçilerimizle karşılıklı faydaya dayalı ilişkilerimizi geliştirmek bir diğer önceliğimizdir. Tedarikçilerimizin sürdürülebilirlik konularında evrensel kabul görmüş ilke ve uygulamaları benimsemelerini önemsiyor ve teşvik ediyoruz.
  • Paydaşlarımızla karşılıklı saygıya dayalı açık iletişime inanıyoruz. Paydaş iletişiminde, ekonomik performansımızın yanı sıra kurumsal, çevresel ve sosyal konularda kaydettiğimiz gelişmeleri şeffaf bir yaklaşımla paylaşmaya odaklıyız.