Kredilendirme Faaliyetlerinde Çevresel ve Sosyal Etki Yönetimi Politikası; Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası Anonim Şirketi‘nin Sürdürülebilirlik Politikası’nı tamamlar nitelikte olup, doğaya ve topluma karşı olan sorumluluklarının bilinciyle, finanse edilmeyen faaliyetlerini belirlemekte ve de kredilendirme faaliyetlerinden kaynaklı çevresel ve sosyal etkilerin mali ve teknik kredi risklerini bu perspektifte değerlendirilmesi ve yönetimine ilişkin duruşunu içermektedir.