Kentsel Dönüşüm Kredisi Ziraat’te!

Afet riski altındaki yapıların dönüştürülmesini öngören “6306 Sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki Kanun” kapsamındaki kredilerdir.

Binanızın durumuna göre aşağıda yer alan kredilerimize Şubelerimizden başvurabilirsiniz.

 • Binanızın yeniden inşa ettirilmesinde Kentsel Dönüşüm Yapım Kredisine,
 • Riskli yapı malikinin veya riskli yapıda en az bir yıldır ikamet eden kiracıların başka bir konut/işyeri alımı için Kentsel Dönüşüm Edinme Kredisine,
 • Güçlendirilebileceği teknik olarak tespit edilen riskli yapıların güçlendirilmesinde ise Kentsel Dönüşüm Güçlendirme Kredisine başvurabilirsiniz.

Kimler yararlanabilir?

6306 sayılı Kanun Kapsamında; “Hak Sahibi” riskli bir yapıda herhangi bir oranda hisseye sahip olan gerçek/tüzel kişi malik veya söz konusu binada asgari 1 yıl ikamet eden kiracılar krediden yararlanabilmektedir.

Kentsel Dönüşüm Kredilerinin Şartları

 • Kanun kapsamında kredi kullanacak hak sahiplerine Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca faiz desteği sağlanacak olup söz konusu destekten faydalanılabilmesi için gayrimenkulün “Riskli Alan”da bulunması veya riskli alan içinde yer almamakla birlikte gayrimenkulün “Riskli Yapı” olduğu teknik raporlarla tespit edilmiş olması gerekmektedir.
 • Riskli yapı olarak belirlenen binanın anlaşma ile tahliye edilmesi şarttır.
 • 6306 Sayılı Kanunun Uygulama Yönetmeliği’nin 16. Maddesi gereğince kredi kullanacak gerçek veya tüzel kişilerin kullanacağı kredilere, Bakanlık tarafından faiz desteği verilebilmesi için tahliye tarihinden itibaren en geç bir yıl içinde kredi almak üzere başvurulmuş olması gerekmektedir.
 • Hak sahiplerine kullandırılacak faiz destekli kredi tutarı;
  • Konut nitelikli bağımsız bölümlerin yapımı veya edinimi nitelikli kredilerde bir bağımsız bölüm için en fazla 1.250.000 TL’dir. Birden fazla bağımsız bölüme sahip olan hak sahipleri adına faiz desteği sağlanacak toplam kredi tutarı her bir bağımsız bölüm için 1.250.000 TL ’yi aşmamak kaydıyla toplamda en fazla 6.000.000 TL olabilecektir.
  • Konut nitelikli bağımsız bölümler için güçlendirme amacıyla kullandırılacak kredilerde ise bir bağımsız bölüm için en fazla 320.000 TL’dir. Birden fazla bağımsız bölüme sahip olan hak sahipleri adına faiz desteği sağlanacak toplam kredi tutarı her bir bağımsız bölüm için 320.000 TL ’yi aşmamak kaydıyla toplamda en fazla 1.600.000 TL olabilecektir.
 • Hak sahiplerine kullandırılacak faiz destekli konut kredileri için azami vade 10 yıldır. Bireysel işyeri kredilerinde 7 yıldır.