Düzenli ve Küçük Ödemelerle Geleceğinizi Planlayın!

Birikim tutarlarını isteğinize göre 1 veya 3 ayda bir ödemeli belirleyebileceğiniz; en az 3, en çok 10 yıl vadeli TL/EUR/USD cinsinden Birikimli Mevduat Hesabı ile geleceğinizi şimdiden planlayın!

Özellikleri

  • Birikimli Mevduat Hesabı, hesap açılış tarihinde geçerli olan faiz oranı ile açılır. Her bir yıllık dönemin sonunda bu ürün için ilan edilen faiz oranı hesaba işletilir.
  • Müşterilerimizin aylık / üç aylık ödemelerini aksatması durumunda hesabın bakiyesi, ilgili Vadesiz Mevduat Hesabı'na aktarılarak hesap kapatılır.
  • Hesaptan vadesinden önce para çekilmesi hâlinde hesap kapatılarak bakiye, vadesiz hesaba aktarılır.
  • Yıllık dönemlerde faiz tahakkuku yapılmış olsa dahi, hesabın vade başından kapatıldığı süreye kadar geçen süre için vadesiz mevduat faiz oranı uygulanır.
  • Hesap açılış asgari tutarı 500 TL/USD/EUR, hesaba para yatırma asgari tutarı ayda bir birikimlerde 50TL/USD/EUR ve 3 ayda bir birikimlerde 150 TL/USD/EUR’dur.

​Tasarruf Mevduatı Güvencesi Hakkında Duyuru

14.12.2023 tarih ve 32399 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Sigortaya Tabi Mevduat ve Katılım Fonları ile Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunca Tahsil Olunacak Primlere Dair Yönetmelik" hükümleri çerçevesinde; Türkiye'de faaliyet gösteren bir kredi kuruluşunun yurt içi şubelerinde gerçek kişiler adına açılmış olan ve münhasıran çek keşide edilmesi dışında ticari işlemlere konu olmayan Türk Lirası, döviz ve kıymetli maden cinsinden tasarruf mevduatı hesaplarının anaparaları ile bu hesaplara ilişkin faiz reeskontları toplamının 650 Bin Türk Lirası'na kadar olan kısmı sigorta kapsamındadır.