Riski En Aza İndirmek İçin Dönem Ödemeli Mevduat Hesabı ile Faiz Oranlarını Sabitleyin!

Dönem Ödemeli Mevduat Hesabı ile sabit faiz oranlarından faydalanabilir, kendinizi faiz düşüşlerinden koruyabilirsiniz.

Özellikleri

  • 1, 2 veya 3 yıl vadeli olarak açılıp hesap sahibine düzenli gelir yaratan; 1 ay, 3 ay ya da 6 ayda bir faiz ödeme seçenekleri sunan mevduat hesabıdır.
  • Dönem Ödemeli Mevduat Hesabınız, vade süresince faiz düşüşlerinden etkilenmez.
  • Ziraat Dönem Ödemeli Mevduat Hesabınızı USD ve EUR döviz cinslerinden açabilirsiniz.

Vadesi dolan Dönem Ödemeli Mevduat Hesabınız; diğer vadeli mevduat hesaplarında olduğu gibi bir talimatınız olmadığı sürece, otomatik olarak yenilenir.

​Tasarruf Mevduatı Güvencesi Hakkında Duyuru

14.12.2023 tarih ve 32399 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Sigortaya Tabi Mevduat ve Katılım Fonları ile Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunca Tahsil Olunacak Primlere Dair Yönetmelik" hükümleri çerçevesinde; Türkiye'de faaliyet gösteren bir kredi kuruluşunun yurt içi şubelerinde gerçek kişiler adına açılmış olan ve münhasıran çek keşide edilmesi dışında ticari işlemlere konu olmayan Türk Lirası, döviz ve kıymetli maden cinsinden tasarruf mevduatı hesaplarının anaparaları ile bu hesaplara ilişkin faiz reeskontları toplamının 650 Bin Türk Lirası'na kadar olan kısmı sigorta kapsamındadır.