Başınıza gelmez diye düşünmeyin, sevdiklerinizin geleceğini güvence altına alın.

1. Teminat Seçeneği Limit Limit
Defaten Ödeme 30.000 TL
10 Yıl Boyunca Her Ay Ödeme 1.400 TL
10 Yıl Boyunca Her Eğitim Yılı Başında Ödeme 1.400 TL
2. Teminat Seçeneği Limit
Defaten Ödeme 60.000 TL
10 Yıl Boyunca Her Ay Ödeme 2.800 TL
10 Yıl Boyunca Her Eğitim Yılı Başında Ödeme 2.800 TL

Teminat Kapsamındaki Kaza Halleri Nelerdir?

Bir olayın kaza sayılabilmesi için ani ve harici bir olayın tesiri ile sigortalının iradesi dışında meydana gelmiş olması esastır. Vefat bu olaylar sonucu derhal veya hadise tarihinden itibaren 12 ay içinde gerçekleştiği takdirde teminat kapsamındadır. Kaza sayılan durumlara bazı örnekler aşağıda verilmiştir;

  • Araç içi veya dışı fark etmeksizin kara, deniz, hava ve demiryolu aracının çarpması, çarpışması, devrilmesi, düşmesi, infilak etmesi, batması vb şekilde gerçekleşen kazalar,
  • Düşme, herhangi bir cisim altında kalma, elektrik çarpması, yangın, yıldırım, infilaka, maruz kalma şeklinde gerçekleşen kazalar,
  • Gasp, darp, kaçırılma, ateşli silah veya delici/kesici aletle saldırıya uğrama,
  • Bir kazaya bağlı olmak kaydıyla, donma, güneş çarpması veya suda boğulma,
  • Asansör, lift kazaları,
  • Gaz, duman sonucu zehirlenme,
  • Hayvan saldırısı, haşerat sokması
  • İş kazaları.