Hazine ve Maliye Bakanlığı yatırımcılara sunulan finansman araçlarının çeşitlendirilmesi ve yatırımcı tabanının genişletilmesi amacıyla bireysel yatırımcılara Euro cinsi Devlet tahvili ve kira sertifikası ihracı yapmaktadır.

Özellikleri:

  • Başvuru Yapabilecek Yatırımcılar: Yerli ve yabancı bireysel yatırımcılar
  • Başvuru Tutarı: 1000 Euro ve katları
  • Vade: 364 gün (1 yıl)
  • Kupon / Kira Dönemi: 6 ay (182 gün)
  • Kupon / Kira Oranı: %1,10
  • Yıllık Getiri Oranı: %2,20
  • Satış Tutarı: Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından belirlenecektir.
  • Vergi Mevzuatı: Gelir Vergisi Kanunu Geçici 67. Madde kapsamında vergiye tabidir.
  • Senetler istenirse yatırımcılar tarafından vade tarihinden önce 1000 Euro ve katları olacak şekilde işlemiş kupon/kira getirisi üzerinden Bankamıza satılabilir.

Talep Toplama Dönemi ve İhraca İlişkin Genel Bilgiler (*)

Talep Toplama Dönemi ve İhraca İlişkin Genel Bilgiler Tablosu
Talep Toplama Dönemi İhraç Tarihi (Valör Tarihi) Vade Tarihi (İtfa Tarihi)
1 Etap 12-14 Eylül 2018 19.09.2018 18.09.2019
2. Etap 17-21 Eylül 2018 26.09.2018 25.09.2019
3. Etap 24-28 Eylül 2018 03.10.2018 02.10.2019
4. Etap 01-05 Ekim 2018 10.10.2018 09.10.2019
5.Etap 08-12 Ekim 2018 17.10.2018
16.10.2019

(*) Yukarıdaki tarihlerde değişiklik olması durumunda ayrıca bilgilendirme yapılacaktır.