T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yatırım araçlarının çeşitlendirilmesi, yatırımcı tabanının genişletilmesi ve yatırımcıların Türk Lirası cinsi varlıklara yönelimlerini teşvik etmek amacıyla gerçek kişilere «Gelire Endeksli Devlet İç Borçlanma Senedi (GES)» ihraç edilecektir.

GES İhraç Bilgileri :

ISIN Kodu : TRB231222T11

GES İhraç Bilgileri :
Talep Toplama Dönemi: 15.06.2022-22.06.2022
İhraç (Valör) Tarihi:  24.06.2022
Vade (İtfa) Tarihi:  23.12.2022
Kupon Ödeme Tarihleri:  1. Kupon : 23.09.2022 / 2. Kupon : 23.12.2022
Dönemsel Getiri Oranı:  5,32% (asgari 5,05%-azami 5,85%)

GES’lerin getirileri, Kamu İktisadi Teşebbüsleri içerisinde yer alan Devlet Hava Meydanları İşletmeleri (DHMİ) ve Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü’nden (KEGM) bütçeye aktarılan hasılat paylarına endeksli olacaktır.

TL cinsi GES’in kupon ödemelerine baz teşkil edecek hasılat paylarının bütçe projeksiyonunda yer alan beklenen gelir tutarı ve gerçekleşen gelirleri ile hesaplanan hasılat endeksinin;

  • 95’in altında olması durumunda, asgari getiri oranı (Hazinece belirlenen getiri oranının %95’i) üzerinden kupon ödemesi yapılacaktır.
  • 110’un üstünde olması durumunda, azami getiri oranı (Hazinece belirlenen getiri oranının %110’u) üzerinden kupon ödemesi yapılacaktır.
  • 95 ve 110 arasında gerçekleşmesi durumunda, kupon ödemesi gerçekleşen hasılat endeksi üzerinden hesaplanacaktır.

Bu yöntemle hasılat payları ile ilişkilendirilen bir yatırım aracı yaratılmış olmakta ve yatırımcılara sağlanan asgari getiri garantisi yanında daha yüksek oranda getiri elde etme imkanı yaratılmaktadır.

Senetler, mevcut vergi mevzuatına tabi olup Gelir Vergisi Kanunu’nun Geçici 67 nci maddesi uyarınca vergilendirilecektir. Bununla birlikte, 22.12.2021 tarihli ve 31697 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 4937 sayılı Cumhurbaşkanı Kararıyla, ilgili Kanun maddesinde geçici madde eklenerek değişikliğe gidilmiş olup 22.12.2021 – 31.12.2022 tarihleri arasında iktisap edilen, DİBS’lerden elde edilen gelir ve kazançlara %0 stopaj oranı uygulanacaktır. Bu sebeple, 23.09.2022 ve 23.12.2022 tarihlerinde yapılacak kupon ödemelerinde stopaj oranı %0 olacaktır.

Bu çerçevede, GES ihracına ilişkin talep toplama işlemleri Türkiye genelinde 15 Haziran – 22 Haziran 2022 tarihleri arasında Bankamız Şubeleri, İnternet Bankacılığı ve Ziraat Mobil’den gerçekleştirilecektir.

  • İhraca katılmak isteyen yatırımcıların Bankamızda Türk Lirası Vadesiz Mevduat Hesabı ve bu hesaba bağlı bir yatırım hesabı bulunmalıdır.
  • Senetler, Hazine tarafından belirlenen talep toplama tarihlerinde halka arz yöntemi ile sadece gerçek kişilere ihraç edilecektir.
  • İhraç aşamasında yatırımcının talep ettiği senet tutarı, Hazine tarafından kısmen veya tamamen karşılanabilir.
  • Asgari talep tutarı 1.000 TL olup 1 TL ve katları şeklinde talepte bulunulabilecektir. Talep tutarları 24 Haziran 2022 tarihine kadar blokeye alınacak, 24 Haziran 2022 Cuma günü yatırımcıların hesaplarına aktarılacaktır.
  • Talep Girişleri, talep dönemi ve saatleri içerisinde iptal edebilir.
  • Yatırımcılar tarafından satın alınan senetlerde, vadeden önce geri satış imkanı olmayacaktır.

GES’lere ilişkin detaylı bilgilere T.C Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın internet sitesinden ulaşılabilir.