Kredi İhtiyaçlarınız İçin Daha Fazlası Ziraat'te, Teminatı KGF'de!

Krediye ihtiyacı olup teminat sıkıntısı çeken işletmelere Kredi Garanti Fonu (KGF) destekli kredi Ziraat’te!

Bankamıza yapacağınız kredi başvurusu ile KGF’nin teminat desteği sağlanarak, Bankamızın çok uygun koşullu kredi imkânlarından yararlanabilirsiniz.

Kimler Yararlanabilir?

Yurt içinde faaliyet gösteren;

  • KOBİ vasfını haiz işletmeler,
  • KOBİ kapsamında sayılan; Esnaf ve Sanatkarlar, Serbest Meslek Mensupları, Tarımsal İşletmeler, Çiftçiler,
  • KOBİ tanımı dışında kalan; havayolu işletmeleri, seyahat acenteleri, gemi inşa sanayi işletmeleri, ihracatçılar ve diğer işletmeler

Bankamız KGF iş birliği kapsamında KGF'nin sağladığı kefalet ile Bankamızın kredi imkânlarından yararlanabilmektedir.

Uygulamadan yararlanacak işletmelerin, SGK ve vergi borcu bulunmaması ya da borcu bulunduğu takdirde yeniden yapılandırılmış ve yapılandırması bozulmamış olması gerekmektedir.

Başvuru tarihi itibariyle kendisinin ve grup firmalarının Bankamız kayıtlarında iflas, iflas ertelemesi, fesih, konkordato kaydı olmayan, elde edilebilen son Risk Merkezi verilerine göre takipte kredisi bulunmayan müşterilerimiz KGF kefaletinden yararlanabilecektir.

Özellikler

KGF kefalet oranı yararlanıcı tipine göre %85 - %100 arasında değişmektedir.

Kefalet limiti; KOBİ tanımı dâhilindeki işletme / işletme grubu için azami 12.000.000 TL ve KOBİ dışı işletme/işletme grubu için azami 200.000.000 TL olup, yararlanıcı tipine göre değişiklik gösterebilmektedir.

İşletme kredilerinde 1 yılı ödemesiz dönemli toplam 5 yıla ve yatırım kredilerinde 3 yılı anapara ödemesiz toplam 10 yıla varan vade imkânları sunulmaktadır.

KGF kefaleti teminatıyla yapılan kredi başvuruları, KGF ve Bankamızca yapılacak nihai değerlendirme ile sonuçlandırılacaktır.


Başvuru Kanalları