Kredi İhtiyaçlarınız İçin Daha Fazlası Ziraat'te, Teminatı KGF'de!

Krediye ihtiyacı olup teminat sıkıntısı çeken işletmelere Kredi Garanti Fonu (KGF) destekli kredi Ziraat’te!

Bankamıza yapacağınız kredi başvurusu ile KGF’nin teminat desteği sağlanarak, Bankamızın çok uygun koşullu kredi imkânlarından yararlanabilirsiniz.

Kimler Yararlanabilir?

Yurt içinde faaliyet gösteren, KOBİ ve KOBİ tanımı dışında kalan işletmelerimiz Bankamız ile KGF iş birliği kapsamında KGF'nin sağladığı kefalet ile Bankamızın kredi imkânlarından yararlanabilmektedir.

Uygulamadan yararlanacak işletmelerin, SGK ve vergi borcu bulunmaması ya da borcu bulunduğu takdirde yeniden yapılandırılmış ve yapılandırması bozulmamış olması gerekmektedir.

Başvuru tarihi itibariyle kendisinin ve grup firmalarının Bankamız kayıtlarında iflas, iflas ertelemesi, fesih, konkordato kaydı olmayan, elde edilebilen son Risk Merkezi verilerine göre takipte kredisi bulunmayan müşterilerimiz KGF kefaletinden yararlanabilecektir.

Özellikler

  • Hazine destekli KGF kefaletlerinde Kefalet oranı; yararlanıcı tipine göre %75-%100 arasında değişmektedir.
  • Kefalet limiti ise; KOBİ ölçekli işletmeler için azami 100 milyon TL, KOBİ dışı işletmeler için azami 350 milyon TL olup, yararlanıcı tipine göre değişiklik gösterebilmektedir.
  • İşletme kredilerinde ödemesiz dönem azami 1 yıl, yatırım kredilerinde ödemesiz dönem azami 3 yıl olup, ödemesiz dönem dahil işletme kredilerinde 5 yıla kadar, yatırım kredilerinde 10 yıla kadar vade imkanları sunulmaktadır.
  • KGF kefaleti teminatıyla yapılan kredi başvuruları, KGF ve Bankamızca yapılacak nihai değerlendirme ile sonuçlandırılacaktır.

Başvuru Kanalları