TÜBİTAK İşbirliği ile Girişimci Projelere Kredi Desteği Ziraat'te!

Bankamız ile TÜBİTAK arasında imzalanan işbirliği protokolü kapsamında, TÜBİTAK destekli projeleri için finansman ihtiyacı bulunan işletmelere uygun koşullar ile kredi desteği Ziraat’te!/p>

Kimler Yararlanabilir?

 • TÜBİTAK BİGG 1512 – Girişimcilik Destek Programı ve BİGG ortaklı Sipariş Ar-Ge Çağrıları kapsamında;
  • Yeşil mutabakatla uyumlu projeler,
  • Akıllı ulaşım,
  • Akıllı üretim sistemleri,
  • Enerji ve temiz teknolojiler,
  • İletişim ve sayısal dönüşüm,
  • Sağlık ve iyi yaşam,
  • Sürdürülebilir tarım ve beslenme tematik alanları altında
  • Finans, tarım ve temiz teknolojilere yönelik yeni bir ürün, süreç, yöntem, model geliştiren ve TÜBİTAK tarafından desteklenen
 • TEYDEB (Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı) tarafından Ar-Ge projeleri desteklenen

Şirketler, proje harcamaları kapsamında ihtiyaç duyacakları finansman için Bankamızın kredi imkânlarından yararlanabilmektedir.

Bankamız ile TÜBİTAK işbirliği ile yukarıda belirtilen girişimlerin teknoloji ve yenilik odaklı iş fikirlerinin desteklenmesi, işletmelerin katma değeri yüksek ve nitelikli istihdam oluşturma potansiyeli olan teşebbüslere dönüştürülmesi amaçlanmaktadır.

Özellikler

TÜBİTAK programlarına seçilip destek alacak şirketlerden Bankamızca kredi değerlendirmesi uygun bulunanlara, protokol kapsamında belirlenen teminat koşullarıyla TÜBİTAK tarafından destek kapsamına alınan toplam proje bütçesinin %60’ını aşmayacak şekilde,

 • İşletme finansmanı ihtiyaçları için nakdi TL kredi
 • TÜBİTAK’a yapacakları transfer ödemesi (ön ödeme) başvuruları için teminat mektubu

Limitleri tanımlanabilecektir.


Başvuru Kanalları