Döviz Kredilerimiz ile İhracatınızı Destekliyoruz!

İhracat öncesi nakit ihtiyacınız için Ziraat Döviz Kredisine başvurun, ihracatınızın sevki öncesinde rahat edin.

Özellikleri

  • İhracat veya ihracat sayılan satış ve teslimler ile döviz kazandırıcı faaliyetlerde bulunan firmalara, ihracat taahhüdünün yerine getirilmesi koşulu ile kullandırılır.
  • Borçlu Cari Hesap veya Spot şeklinde çalışmakta olup BCH şeklindeki krediler azami 24 ay vadeli, spot krediler ise azami 12 ay vadeli kullandırılabilir.
  • İhracat taahhüdü yerine getirildiği takdirde vergi, resim, harç ve fon (KKDF) muafiyeti vardır.

Başvuru Kanalları