Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın kaynak sağladığı ve Bankamızın aracılık ettiği Türk lirası ve döviz üzerinden kullandırılan bir kredidir.

  • İhracatçı firmalara,
  • İmalatçı ihracatçı firmalara,
  • İhracata yönelik mal üreten imalatçı firmalara ve
  • Döviz kazandırıcı hizmeti olan firmalara, sevk öncesi ve sevk sonrası ihracat ile döviz kazandırıcı hizmetlerin finansmanı amacıyla kullandırılmaktadır.
  • Hem TL hem döviz tüm kredilerde kredi tutarı kadar ihracat taahhüdü bulunmakta olup söz konusu taahhüdün kredi kullanım tarihinden itibaren 24 ay içerisinde gerçekleştirilmesi gerekmektedir.


Başvuru Kanalları