Ziraat Bankası'ndan Sözleşmeli Üretime Özel Kredi!

Sözleşmeli Üretimin Usul ve Esasları Yönetmelik kapsamında sözleşmeli üretim modeliyle tarımsal üretim yapan ve/veya yaptıran müşterilerimizin, sözleşme konusu tarımsal üretimle ilgili işletme ve yatırım giderlerinin / harcamalarının finansmanına yönelik olarak sunulan kredilerimizdir.

Özellikleri

Sözleşmeli Üretim Kredileri kapsamında,

  • Firmalar, sözleşmeli üreticilerinin üretim faaliyetlerine yönelik sağladıkları girdi / hizmet bedelleri,
  • Üreticiler ise ürün bedeli alacakları için,

kredi imkânından faydalanabilmektedir.

Koşullarınız ile üretim yaptığınız konu uygunsa ve ilgili yılda yayınlanan Cumhurbaşkanı Kararı’nda yer alan kriterleri sağlıyorsanız, sübvansiyonlu kredi uygulamaları kapsamında, düşük faizli kredi imkânından yararlanabilirsiniz.


Başvuru Kanalları