Zorlukları Birlikte Aşalım

Yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı kapsamına giren doğal afetlerden etkilenen çiftçilerimizin yalnızca faiz indirimli (sübvansiyonlu) olarak kullandıkları kredileri 1 yıla kadar ertelenebilmekte ya da azami 5 yıla kadar taksitlendirilebilmektedir.

Tarımsal faaliyetlerine devam eden ve kredi borçlarını erteleme ya da taksitlendirme seçeneğini kullanarak, vadeye yaymak suretiyle geri ödeme imkânlarını geliştirmek isteyen üreticilerimizin, gerekli şartları taşımaları hâlinde, tarımsal faaliyetlerinin gerektirdiği kadar ilave faiz indirimli (sübvansiyonlu) kredi kullanabilme imkânı da mevcuttur.

Diğer taraftan, durumları Cumhurbaşkanı Kararı’nda belirlenen kapsama uymayan ancak, tarımsal üretim faaliyetlerine devam etmekle birlikte verim düşüklüğü, piyasada oluşan fiyatların düşük olması, hastalık, pazar daralması vb. gibi doğal afetler dışındaki nedenlerle tarımsal faaliyetlerinde ve gelir akışlarında aksama yaşayan üreticilerimizin Bankamıza olan sübvansiyonlu ya da sübvansiyonsuz kredi borçlarıyla ilgili olarak, Bankamızca uygun faiz oranları ile 5 yıla kadar vadeli, farklı yapılandırma alternatifleri de sunulmaktadır.

Tarımsal faaliyetlerinin finansmanı amacıyla Bankamıza kredi borcu bulunan ve yukarıda belirtilen kapsama giren müşterilerimizi yapılandırma olanakları hakkında bilgi almak üzere şubelerimize bekliyoruz.