Ziraat Bankası Biriken Vadesiz Altın Mevduat hesabı ile tasarruflarınızı değerlendirin!

Biriken Vadesiz Altın Mevduat hesabı ile bir yandan tasarruflarınızı altın mevduatında değerlendirirken diğer yandan da isteğinize göre belirleyeceğiniz vadelerde altın birikimi yapabilirsiniz.

Özellikleri

  • Biriken Vadesiz Altın Mevduat hesaplarında kayıtlı altınlar, 1000/1000 saflıktaki altınlardır. Hesap açılışı ve gerçekleştirilecek alım-satım işlemlerinde fiziki altın olarak ödeme/teslimat yapılmayacaktır.
  • Ödeme takviminin “periyodik” (günde, haftada, ayda, üç ayda bir) veya “serbest” (sizin belirleyeceğiniz bir takvim) seçilmesi mümkün olup istenildiği kadar ödeme sayısı girilebilecektir.
  • Biriken Vadesiz Altın Mevduat hesaplarında talimatlar; belirli tarihlerde istenilen miktarda gram olarak altın alımı şeklinde olabileceği gibi, belirlenebilecek bir tutar karşılığında altın alımı şeklinde de verilebilecektir.
  • Hesapta bakiye bulunmaması nedeniyle altın alımının yapılamadığı durumlarda talimat geçerliliğini yitirmeyecek, talimatla belirlenmiş olan takip eden dönemlerde/tarihlerde bakiye yeterli oldukça alım işlemi yapılmaya devam edecektir.

​Tasarruf Mevduatı Güvencesi Hakkında Duyuru

14.12.2023 tarih ve 32399 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Sigortaya Tabi Mevduat ve Katılım Fonları ile Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunca Tahsil Olunacak Primlere Dair Yönetmelik" hükümleri çerçevesinde; Türkiye'de faaliyet gösteren bir kredi kuruluşunun yurt içi şubelerinde gerçek kişiler adına açılmış olan ve münhasıran çek keşide edilmesi dışında ticari işlemlere konu olmayan Türk Lirası, döviz ve kıymetli maden cinsinden tasarruf mevduatı hesaplarının anaparaları ile bu hesaplara ilişkin faiz reeskontları toplamının 650 Bin Türk Lirası'na kadar olan kısmı sigorta kapsamındadır.