Bir İşletmede bulunan makina ve tesislerin deneme devresinden sonra ve normal çalışır durumda iken teminat kapsamına giren sebeplerden ötürü (istisna edilen haller dışında),

 • Ani ve beklenmedik meydana gelen ziya ve hasarın gerektirdiği tamirat ,
 • İkame (yerine yenisini koyma) masrafları ,

Makina Kırılması poliçesi ile güvence altına alınır.

Zorunlu Teminatlar

 • İşletme kazaları, model, imalat, yağlama ve işçilik kusurları,
 • Kısa devre voltaj yükselmesi,
 • Tıkanma, yabancı madde girmesi, santrifüj kuvvetinden dolayı parçalanma,
 • Ani ve aşırı soğuma - ısınma,
 • Buhar kazanları ve buhar kaplarındaki su noksanlığı ,
 • Kapalı kaplardaki alçak basınç sebebiyle meydana gelen deformasyonlar,
 • Fırtına, kasırga, don ve buz parçalarının çözülmesi,
 • İşletme personelinin veya üçüncü şahısların ihmali, kusuru, hatası, dikkatsizliği veya sabotajı,
 • İstisna edilmeyen tüm riskler,

İsteğe Bağlı Teminatlar

 • Fiziki infilaktan dolayı meydana gelen hasarlar,
 • Makina ve tesisin temel ve kaidelerinde teminat kapsamına giren sebeplerden ötürü meydana gelen ziya ve hasarlar,
 • Teminatın kapsamına giren sebeplerden ötürü meydana gelen ziya ve hasarların gerektirdiği uçak dışında kalan seri vasıtalarla yapılan nakliye masrafları, fazla mesai ve ücret zamları ,
 • Grev Lokavt Halk Hareketleri Terörizm ve bunların gerektirdiği askeri ve inzibati hareketlerin sebep olduğu bütün ziya ve hasarlar,
 • Hareketli iş makinalarına geniş kasko teminatı,