Bu sigorta poliçe üzerinde yazılı değerlerin montaj süresi içinde , önceden bilinmeyen ve ani sebeple herhangi bir ziya ve hasara uğramasını temin eder.

Zorunlu Teminatlar

  • Yangın, yıldırım, infilak, hava taşıtlarının çarpması, yangınla mücadele ,
  • Seylap, su basması , yağmur, kar, çığ, fırtına,
  • Deprem, yer kayması, toprak çökmesi, kaya düşmesi,
  • Kötü işçilik, ehliyetsizlik, ihmal, insan hataları, hırsızlık vb.

İsteğe Bağlı Teminatlar

  • Montajın yapılması için kullanılan makine alet ve teçhizat ile geçici inşaat barakaları ve yardımcı yapılar,
  • Üçüncü şahısların maruz kalacağı zararlar dolayısıyla sigortalıya düşecek hukuki sorumluluklar,
  • Hasar neticesi enkazın kaldırılması masrafları,
  • Teminat kapsamına giren herhangi bir hasar sonucu ziya ve hasarların gerektirdiği uçak dışında kalan seri vasıtalarla yapılan nakliye ve fazla mesai ücret zamları,
  • Grev Lokavt Halk Hareketleri ve Terörizm,
  • Dört haftayı geçen deneme döneminde ortaya çıkan zarar ve hasarlar,