Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu

Yatırım Stratejisi

Fon'un yatırım stratejisi çerçevesinde, fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak altına ve altına dayalı sermaye piyasası araçlarına, en fazla % 20'si ise kira sertifikaları, katılma hesapları, Katılım 50 Endeksi'nde yer alan ortaklık payları ile Danışma Kurulu'nun icazet verdiği ortaklık payları ve altın ve diğer kıymetli madenlere yatırılır. Faizsiz yabancı yatırım araçları fon portföyüne dahil edilebilir. Ancak, fon portföyüne dahil edilen yabancı para ve sermaye piyasası araçları fon toplam değerinin %80'i ve fazlası olamaz.

Detaylı bilgi için Detaylı bilgi için tıklayınız.

Ziraat Portföy Katılım Fonu

Yatırım Stratejisi

Fon portföyünün tamamı devamlı olarak, BİST'te işlem gören Katılım 50 Endeksi ortaklık payları ile Danışma Kurulu'nun icazet verdiği Ortaklık Payları, kira sertifikaları, katılma hesapları, altına ve altına dayalı sermaye piyasası araçlarına ve diğer kıymetli madenlere yatırılır. Fon piyasa koşullarını ve karşılaştırma ölçütünü dikkate alarak varlık ve işlem dağılımını Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)'nda (www.kap.gov.tr) yayımlanan fon izahnamesinin 2.4 maddesinde yer alan asgari ve azami sınırlamalar dahilinde belirleyebilir.

Detaylı bilgi için Detaylı bilgi için tıklayınız.

Ziraat Portföy Kira Sertifikaları (SUKUK) Katılım Fonu

Yatırım Stratejisi

Fon portföyünün tamamı devamlı olarak, BİST'te işlem gören Katılım 50 Endeksi ortaklık payları ile Danışma Kurulu'nun icazet verdiği Ortaklık Payları, kira sertifikaları, katılma hesapları, altına ve altına dayalı sermaye piyasası araçlarına ve diğer kıymetli madenlere yatırılacak olup, fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak yerli / yabancı kamu ve özel sektör kira Sertifikaları (SUKUK)' na yatırılır.

Detaylı bilgi için Detaylı bilgi için tıklayınız.

Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz)

Yatırım Stratejisi

Döviz fiyatlarına paralel bir getiri sağlamak fonun hedefidir. Fon portföyünün tamamı devamlı olarak, BİST'te işlem gören Katılım 50 Endeksi payları ile Danışma Kurulu'nun icazet verdiği Ortaklık Payları, kira sertifikaları, katılma hesapları, altına ve altına dayalı sermaye piyasası araçlarına, ve diğer kıymetli madenlere yatırılacak olup, fonun yatırım öngörüsü doğrultusunda fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak faize dayalı olmayan yerli / yabancı kamu ve özel sektör döviz cinsi para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılır. Fon portföyüne dahil edilecek faize dayalı olmayan varlık ve işlemlerden döviz cinsi olarak ise; Türk Devleti, İl Özel İdaresi ve belediyeler ile devletin kefalet ettiği diğer kuruluşlar tarafından yurt dışında ihraç edilen ortaklık payları, sukuk ihraçlarına, Türkiye'de ihraç edilen döviz cinsi sukuk ve BİST'te işlem gören Katılım 50 Endeksi payları ile Danışma Kurulu'nun icazet verdiği Ortaklık Payları, Türk özel şirketlerinin yurt dışında ihraç ettiği sukuklar dahil döviz cinsi ortaklık payları, gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin kamu ve özel sektör sukukları, gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerdeki şirketlerin ortaklık paylarına yatırım yapabilecektir.

Detaylı bilgi için Detaylı bilgi için tıklayınız.

Ziraat Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)

Yatırım Stratejisi

Yatırım yapılacak sermaye piyasası araçlarının seçiminde, risk/getiri değerlendirmeleri sonucunda belirlenenler ve nakde dönüşümü kolay olanlar tercih edilir. Fon portföyünün tamamı devamlı olarak, kira sertifikaları, katılma hesapları, Katılım 50 Endeksi ortaklık payları, altına ve diğer kıymetli madenlere yatırılacak olup, fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak BİST'te işlem gören Katılım 50 Endeksi ortaklık payları ile Danışma Kurulu'nun icazet verdiği ortaklık payları arasından çeşitli kriterler çerçevesinde portföy yöneticileri tarafından belirlenenlere.

Detaylı bilgi için Detaylı bilgi için tıklayınız.

Ziraat Portföy Kısa Vadeli Kira Sertifikası Katılım Fonu

Yatırım Stratejisi

Fon kısa vadeli kira sertifikası katılım fonu olması nedeniyle fon portföyünün aylık ağırlıklı ortalama vadesi 25-90 gün olacak şekilde, fon portföyünün en az %80'i devamlı olarak yerli kamu ve özel sektör kira sertifikalarına, en fazla %20'si ise piyasa koşulları ve karşılaştırma ölçütü dikkate alınarak TL, Gelir Ortaklığı Senetleri, Faizsiz İpoteğe ve varlığa dayalı menkul kıymetlere yatırılır.

Fon Risk Değeri = 2

Detaylı bilgi için Detaylı bilgi için tıklayınız.

Yatırım Hesap Ekstresi Bilgilendirme

Bankamız Yatırım Hesabı Ekstrelerinize;

  • ziraatbank.com.tr internet adresinden Online Başvuru sekmesinden,
  • ATM’lerimizden,
  • Yatırım hesabınızın bağlı olduğu şubenizden,
  • İnternet şubemizden,
  • Hesabınız üzerinde tanımlı olan cep (mobil) telefonunuzdan 4747’e HAREKET boşluk hesap numaranızın son dört rakamını (5001 gibi) yazıp SMS göndererek son 5 hareket bilgilerinize ulaşabilirsiniz.