Aralık ayında sınai üretim; pek çok öncü göstergenin uzun süredir belirttiği gibi, güçlü geldi ve %0,9 oranında artış kaydetti. Böylece yıllık artış hızı %8,7 oranına ulaştı.

 Çeyrek bazda baktığımızda; sınai üretimin %1,7 oranındaki yükselişi, Almanya’daki %1,3 oranındaki yükselişle örtüşmekte (Türkiye’nin serileri, Almanya’ya göre daha hızlıdır).

 Öne Çıkanlar:

 1.       Sınai üretim, trendinden hızlı ilerliyor (Şekil 1). Aslında son çeyrekte kaydedilen aylık değerler (Ekim, Kasım, ve Aralık ayları için sırayla %0,9 %0,2 ve %0,9) %0,3 ortalama ve %2,1 standart sapma dağılım özelliklerine sahip seri için “sakin” denebilir (“Ortalamasına Dönmeye Niyeti Yok”, 8 Aralık 2017)

Şekil 1: Sınai üretim serisinin uzun dönemde eğilimi.

 

Kaynak: TÜİK, Ziraat

2.       Kasım ayı verisi %0,3 oranından %0,2 oranına güncellendi. Serinin ortalaması, %0,3 oranında yer aldığı için, serinin istatistiksel anlamda “sıfır” değerine denk gelmekte (Şekil 2). Böylece Kasım ayında; serinin uzun dönemli istatistiksel sağlığı için gereken “sıfır-geçişi” sağlandı (“Olasılıklar Bizi Yanıltmadığında”, 8 Eylül 2017, “Her Takvimde Artık Bir Gün Vardır”, 8 Ağustos 2017).

Şekil 2: Sınai üretimde aylık değişimler ve “sıfır geçişleri” (mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış).

 

Kaynak: TÜİK, Ziraat

3.       Almanya Fabrika Siparişleri ile Türkiye Sınai Üretim eş-zamanlı korelasyonu yeniden tesis edildi (Şekil 3).

Şekil 3: Almanya değer zincirinde, siparişler ve fiili üretimin “eş-zamanlı” ilişkisi (3 yıllık hareketli korelasyon).

​​​ 

Kaynak: TÜİK, Bloomberg, Ziraat

4.       Bugünkü veri, geçen yıla aitti. Geçtiğimiz yılı Türkiye ekonomisi ve küresel değer zincirine entegre yapıdaki sanayisi güçlü tamamladılar. Geleceğe dönük küresel ekonomiden aldığımız sinyaller pozitif (“Pembe Dizi”, 1 Şubat 2018).