Vadeli ihracat akreditif işlemlerinden doğan ancak henüz vadesi gelmemiş alacağın Bankamız tarafından vadesinden önce müşteriye ödenmesidir. İhracatçıya kredi limitini kullanmadan sabit faizli finansman olanağı sağlar. Böylelikle ihracatçılar faiz ve kur risklerinden korunarak likiditelerini ve rekabet güçlerini arttırmış olur.


Başvuru Kanalları