İthalatın finansmanı amacıyla muhabir bankalarımızdan sağlanan ve kullandırılan kredidir. Bu finansmanda yurtdışındaki muhabir bankanın alacaklı, ithalatçı firmanın borçlu olduğu bir bono düzenlenmekte ve Bankamızca bonoya aval verilmektedir. Müşterilerimiz, ithalat akreditifleri veya diğer ithalat ödemeleri için bu finansmanı kullanabilmektedirler.


Başvuru Kanalları