Sanata Destek Bir Ziraat Geleneğidir

Ulusal ve uluslararası platformda saygın bir konuma sahip olan Bankamız, kuruluş yılından itibaren sanat ve sanatçıya verdiği desteği "Sanat İçin Sanatın İçinde" sloganıyla bütünleştirmiş ve bu anlamda tüm sanat dallarında çeşitli etkinliklerde bulunmuştur.

Türkiye'nin en köklü, güvenilir ve çağdaş bankası olan Ziraat Bankası; sanata verdiği destek zincirine 1990'lı yıllardan itibaren yeni halkalar ekleyerek "Kuğulu ve Tünel Sanat Galerileri" ile Türk ve uluslararası plastik sanatlara verdiği desteği her geçen gün biraz daha artırmaktadır. Galerilerimizde bir sergi döneminde yaklaşık 30 sergi açılmaktadır.

Tünel Sanat Galerisi

Galeri, iki katlı olduğundan katlar genellikle ayrı ayrı tahsis edilmektedir. Müeyyet Sokak No:1 Tünel-Beyoğlu / İstanbul adresinde bulunan galeri, 02.02.1999 tarihinde hizmete girmiştir. Bir sergi döneminde yaklaşık 24 sergi açılmaktadır. Galerimizin üst katı 105 m2 olup 31.85 m tablo asma alanı bulunmakta ve tavan yüksekliği 2.05 m, alt katı 170 m2 olup 76.1 m tablo asma alanı bulunmakta ve tavan yüksekliği 2.47 m'dir. 0212 251 42 48 no.lu telefonla galeri yetkilisine ulaşabilirsiniz.

Kuğulu Sanat Galerisi

Bankamızın Başkent'te faaliyete geçen ikinci galerisidir. Tunalı Hilmi Cad. No:104 Kavaklıdere / Ankara adresinde bulunan galeri 28.03.2002 tarihinde hizmete girmiştir. Bir sergi döneminde yaklaşık 12 sergi açılmaktadır. Galerimiz tek bir bölümden oluşmaktadır. Toplam 72.5 m2 olup 34.2 m tablo asma alanı bulunmakta ve tavan yüksekliği 2.4 m'dir. 0312 466 05 40 no.lu telefonla galeri yetkilisine ulaşabilirsiniz.

Galerilerimizde Sergi Açmak İsteyen Sanatçılarımızın Başvuru Dosyalarında Bulunması Gereken Bilgi Ve Belgeler

Dilekçe

Ziraat Bankası Genel Müdürlüğü Kurumsal İletişim Bölüm Başkanlığı’na hitaben yazılmış, sergi açmak istenilen galerimizin adı belirtilmiş, açık adres, e-mail ve telefon bilgilerini içeren imzalı başvuru dilekçesi.

Özgeçmiş

Daha önce katılmış olunan sergi/sergiler ve bu alanda varsa alınan ödülleri içerir sanatçı özgeçmişi.

Örnek Çalışma Dosyası

Sanatçının çalışmalarından en az 10 en fazla 30 adet örnek içerir dosya. Bu dosya CD veya flash disk ortamında olabileceği gibi A4 bilgisayar çıktısı alınmış şekilde de oluşturulabilir.

Sergi başvuru dosyaları her iki galerimize de elden ya da posta yoluyla yapılmalıdır. Başvuru sonucu Bankamız Genel Müdürlüğü tarafından sanatçıya yazılı bildirilir.