Köklü Geçmişimizin Sergilendiği, Türkiye'nin İlk Bankacılık Müzesi

Ziraat Bankası Müzesi Ankara'nın Ulus semtinde bulunan tarihi Genel Müdürlük binamızın Şeref Salonu'nda yer almaktadır. Cumhuriyetin hemen her aşamasına bizzat tanık olmuş bir Banka olarak köklü geçmişimizi sergilediğimiz müzemiz, Türkiye'de açılan ilk Bankacılık Müzesi olma özelliğine sahiptir.

Osmanlı ve Cumhuriyet tarihi açısından önemli bilgi kaynaklarına sahip olan Bankamız Müzesi, 20 Kasım 1981 tarihinde dönemin Danışma Meclisi Başkanı Sn. Sadi IRMAK tarafından açılmıştır. Başlangıcından bugüne dek Türkiye bankacılık sisteminin ticari, ekonomik, siyasi, kültürel, sanatsal, eğitsel değişimini ve geçmişten bugüne gelinen gelişimini gösterme özelliğine sahip olan Ziraat Bankası Müzesi bu özellikleri içinde barındıran ve bankacılık sisteminde kullanılan pek çok antika objeyi, tarihi bir atmosfer içinde sergilemektedir.

Türk bankacılığında ilk kez oluşturulan bu tarih köşemizde; Bankamızın ilk şekli, çekirdeği diyebileceğimiz 1863 yılına ait orijinal "Memleket Sandığımız"; 100 yılın üzerinde bir tarihi geçmişi bulunan yevmiye defterleri, bugün artık kullanılmayan altın alım ve satım kayıt defterleri, "Kinin" tevzi ve satışına ait defterler, Genel Müdürlük ve şubelerimizde kullanılan hesap ve yazı makineleri ile kristal hokka takımları, eski telefonlar, çeşitli altın ve mektup terazileri, bekçi kontrol saatleri, eski yazı banka kapı levhaları ile çeşitli kurum ve kuruluşların Bankamıza verdiği madalyon ve berat örnekleri teşhirde bulunan değerli eşyalar arasındadır.

Yine geçmiş dönemlerde kullanılan "Kura Çarkı", bir kısım şubelerimize ait resmi banka mühür örnekleri, 60-70 yıllık haberleşme kopya defterleri, tasarruf hesabı cüzdan örnekleri, fiş ve makbuz dipkoçanlarından örnekler, eski yazı çekler, kasa esas defterleri, tarihi nitelikteki teftiş defterleri ve raporları gibi geçmişi belgeleyen önemli belgelerin yanı sıra 1929 yılında Genel Müdürlük binamızın açılışında kullanılan altın orak ve tepsi ile Osmanlı ve Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk yıllarına ait para örnekleri de maziyi aksettiren değerli objeler arasındadır.

Bankamızın temel kuruluş amacını yansıtan Türk Resim Sanatından özgün eserlerin de yer aldığı müzemizde, Cumhuriyet dönemi ressamlarımıza ait değerli eserler de sergilenmektedir. Ayrıca Genel Müdürlük binamız için özel olarak yaptırılan, İbrahim ÇALLI'ya ait "HARMAN" (1928) ve Namık İSMAİL'e ait "GAZİ MUSTAFA KEMAL ÇİFTÇİLER ARASINDA" (1929) adlı yağlı boya tablolarımız koleksiyonumuzun en müstesna eserlerinden olup, Bankamız Müzesi'nde sergilenmektedir.

Bankamız Müzesi'nin de içinde yer aldığı Ulus Tarihi Genel Müdürlük binamızın restorasyona girmiş olması nedeniyle, 3 Nisan 2017 tarihi itibariyle Bankamız Müzesi restorasyon bitimine kadar ziyaretçi girişine kapalı olacaktır.

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı izni ile 1981'de kurulan müzemiz, Kurtuluş Savaşı ve Cumhuriyet Müzeleri Müdürlüğü'nün gözetiminde faaliyetlerini sürdüren özel müze statüsündedir. Müzede yer alan birçok eserin fotoğraflarına Bankamız Facebook sayfasının aşağıdaki linkinden ulaşabilirsiniz.


Genel Müdürlük Binamızın Tarihçesi

1925 yılında projesi başlatılan ve 1929'da inşaatı tamamlanan tarihi Genel Müdürlük binamız, İtalyan Mimar Guilo MONGERİ'nin eseri olup, Birinci Ulusal Mimarlık Dönemi yapılarındandır. Mimarı İtalyan olduğu hâlde, binamızda Türk milli mimari üslubunu devam ettirmiş ve projeyi hazırlarken ileride doğabilecek ihtiyaçları da göz önünde bulundurmuştur. Milano'da doğan Guilo Mongeri, uzun yıllar Türkiye'de kalmış, İstanbul Sanayi-i Nefise Mektebi (Güzel Sanatlar Akademisi) Mimarlık bölümünde eğitim vermiştir.

Guilo Mongeri, ayrıca İstanbul'da Karaköy Palas, Saint Antoine Kilisesi, Maçka Palas, İtalyan Sefareti (Yüksek Tekniker Okulu), Katırcıoğlu Hanı; Ankara'da Türkiye İş Bankası, İnhisarlar (Tekel) Baş Müdürlüğü ve Bursa'da Çelik Palas gibi yapıların projelerini hazırlamıştır.

Genel Müdürlük hizmet binamız yaklaşık olarak 10.000 m2'lik bir inşaat alanına sahip olup, bodrum, zemin, asma, birinci, ikinci ve çatı katından ibarettir.

Binayı inşa eden müteahhit firma çimento ve alçıları Almanya'dan, ahşap kısımları için gerekli olan kereste ve tuğlaları Romanya'dan ithal etmiştir. Söz konusu tuğlalar oluklu ve eski Türkçe damgalıdır. Döşemede kullanılan mermerler ise yurt içinden karşılanmıştır.

Binanın dış kaba inşaatında Guilo Mongeri'nin Sanayii Nefise Mektebi'nde talebesi olan Yüksek Mimar Burhan Arif Ongun'un başkanlığında İtalyan ustalar çalışmış olup, dış sıva ve boyalar ise Yüksek Mimar Arif Hikmet Koyunoğlu'nun başkanlığında Macar ustalar tarafından yapılmıştır.

Dış cephelerin suni taş sıvaları İtalyan Baş Usta Salvatore Genovezi tarafından yapılmış olup, zemin kat şeref holündeki alçı desenleri Mimar Vahan Bey tarafından hazırlanmıştır.

Saçak altlarındaki Selçuklu motif süslemelerinin çizimi ve turkuaz mavisiyle boyanmasını gerçekleştiren yüksek mimar arkeolog Mahmut Akok'tur.

Binanın çok beğenilen ve üstün sanatkarlık eseri olarak değerlendirilen ahşap doğrama ve marangozluk işlerini Selahattin Refik (Sırmalı) gerçekleştirmiştir.

Binamızın arsası 26 Şubat 1926 tarihinde teslim alınmış ve fiilen inşaata geçilmiştir. Binamız 1929 yılı sonunda tamamlanmış ve 26 Kasım 1929 tarihinde İsmet İnönü ve Büyük Millet Meclisi Başkanı Kazım Özalp Paşa ile resmi açılış töreni gerçekleşmiştir.

Selçuklu ve Osmanlı süsleme sanatı ile zenginleştirilen ve geniş mermer kaplamalı holler, yüksek tavanlar, kemerler, ayna ve kristal camlar, renkli vitray cam ve çini süslemeler gibi ayrı özelliklere ve estetik güzelliklere sahip Genel Müdürlük binamız, Ankara'nın görkemli binalarından birisi olmuştur.