Ziraat Bankası, Cumhuriyet döneminin ilk yıllarından itibaren halkı ile bütünleşme yönünde ekonomik ve sosyal gelişimi desteklemiş, Cumhuriyetin ilk yıllarındaki türlü yoklukları, olumsuzlukları aşarak hep örnek ve öncü olmuştur.

Sanat, topluma çağdaş ve yaratıcı güç katar. Bankamız, sanat değerlerini kurum dışına taşıyarak toplumla paylaşmak ve sanatı yaşanır kılmak için 1926'dan beri sanat ve sanatçıya verdiği desteği "Sanat için, sanatın içinde" sloganıyla bütünleştirmiş ve bu amaçla koleksiyonda yer alan sanat eserlerinin farklı zamanlarda sergilenmeleri sağlanmıştır.

Koleksiyona dönüşümü geniş bir zaman dilimini kapsayan bu eserlerin en eskisi H.Hadfield CUBLEY imzasını taşıyan "Otlak" isimli 1897 tarihli yağlı boya tablodur. Ayrıca, 1926 yılında yapılmış olan Mehmet Ruhi AREL'e ait "Çulha (Dokumacı)" isimli bir tablomuz bulunmakta olup bu eser Kütahya Şubemizden getirtilerek Bankamız Müzesinde sergilenmeye başlanmıştır. Ankara'da, 1926’da inşa edilen Genel Müdürlük binamızın merdiven boşluğunda sergilenmek üzere özel olarak Namık İSMAİL’e yaptırılan “Gazi Mustafa Kemal Çiftçiler Arasında” isimli yağlı boya tablo (450x500 cm) 1929 yılında bitirilmiştir. İç salonun sağ duvarındaki İbrahim ÇALLI imzasını taşıyan “Harman” isimli tablo da 4.50x5.30 metre ölçüsüyle oldukça büyük boyuttadır ve yine binaya özel olarak yaptırılmış bir başyapıt niteliği taşımaktadır.

Osmanlı Ressamlar Birliği Sanatçıları Hoca Ali Rıza (1864-1930), Mehmet Ruhi Arel (1880-1931), Mehmet Ali Laga (1878-1947), Şevket Dağ (1876-1944), Feyhaman Duran (1886-1970), Hikmet Onat (1882-1977), Hayri Çizel (1891-1950), Hasan Vecih Bereketoğlu (1895-1971), Ali Rıza Beyazıt (1883-1963), İbrahim Safi (1898-1983), Eşref Üren (1897-1984), Cemal Tollu (1899-1968), Nurullah Berk (1906-1982), Nuri İyem (1915-2005), Bedri Rahmi Eyüboğlu (1911-1975) gibi usta sanatçıların eserleri Koleksiyonumuzun en değerli başyapıtları arasında sayılabilir.

Cumhuriyet Dönemi Türk Ressamları ve 1950’den sonra soyut tarzda, gerçekçi, gerçeküstücü, naif, lekeci ve figüratif anlayışta ürün veren; ayrıca yeni figürasyon eğiliminde ve pop türünde yapıtları bulunan ve kendi özgün üsluplarında eser veren yüzlerce sanatçının eserlerini Bankamız özenle arşivlemekte, şubelerimizde kullanılmak üzere reprodüksiyon basılmakta ve masa takvimlerinde kullanılmakta, Türk Resim Sanatının tanıtımında yararlı olabilecek her türlü etkinliği gerçekleştirmektedir.

Halen İstanbul’da Tünel ve Ankara’da Kuğulu Sanat Galerilerimizde yaz dönemi hariç resim sergileri düzenlenmektedir. Eserlerini galerilerimizde sergileyen sanatçılardan alınan yapıtlarla, çoğunluk yağlıboya olmak üzere suluboya, guaj, pastel, baskı, seramik ve heykellerin de bulunduğu koleksiyonumuz 2500’ün üzerinde sanat eseriyle her geçen gün daha da zenginleşmektedir.

Ziraat Bankası resim koleksiyonunda bulunan birçok eserin fotoğraflarına Bankamız Facebook sayfasının aşağıdaki linkinden ulaşabilirsiniz.