Vefalı Müşterilerimize Artarak Kazandıran Hesap: Vefalı Hesap

Vefalı Hesap artan faiz oranları ile daha fazla kazandırıp, aynı zamanda ihtiyacınız olduğunda para çekebileceğiniz vadeli mevduat hesabıdır.

Özellikleri

  • Vefalı Hesap 32 gün vadeli 12 dönem, 92 gün vadeli 4 dönem ve 181 gün vadeli 2 dönem olarak açılabilen vadeli mevduat hesabıdır.
  • Tercih edilen vade türüne göre dönemler itibariyle uygulanacak artan faiz oranları hesap açılışında belirlenir.
  • Vefalı Hesap minimum 10.000 TL, maksimum 1.000.000 TL olarak açılabilmektedir.

​Tasarruf Mevduatı Güvencesi Hakkında Duyuru

14.12.2023 tarih ve 32399 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Sigortaya Tabi Mevduat ve Katılım Fonları ile Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunca Tahsil Olunacak Primlere Dair Yönetmelik" hükümleri çerçevesinde; Türkiye'de faaliyet gösteren bir kredi kuruluşunun yurt içi şubelerinde gerçek kişiler adına açılmış olan ve münhasıran çek keşide edilmesi dışında ticari işlemlere konu olmayan Türk Lirası, döviz ve kıymetli maden cinsinden tasarruf mevduatı hesaplarının anaparaları ile bu hesaplara ilişkin faiz reeskontları toplamının 650 Bin Türk Lirası'na kadar olan kısmı sigorta kapsamındadır.


Başvuru Kanalları