​​

%25 Devlet Katkılı Çeyiz Hesabı Ziraat'te!

​18.04.2016 tarihinden itibaren bir Çeyiz Hesabı açtırın. En az 3 yıl birikim yaparak 27 yaşınızı doldurmadan önce evlenmeniz durumunda toplam birikiminizin maksimum %25'i kadar devlet katkısı hesabınıza eklensin.

Kimler Devlet Katkılı Çeyiz Hesabı'ndan Yararlanabilir?

 • 24 yaşını doldurmamış ve daha önce evlilik yapmamış Türk vatandaşı veya 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28. Maddesi kapsamında olanlar,
 • Evlilik tarihinden önce en az 3 yıl boyunca düzenli ödeme yapanlar,
 • 27 yaşını doldurmadan ilk evliliğini yapıp evlilik tarihinden itibaren 6 ay içinde belgeleriyle başvuranlar devlet katkısından yararlanabilecektir.
 • Düzenli ödemelerin aksatılması durumunda devlet katkısı kazanma hakkı elde edilemeyecektir.

Özellikleri

 • Hem devlet katkısı hem de avantajlı faiz oranlarımız ile birikimleriniz değer kazanmaktadır.
 • Devlet katkısı, birikim yapılan ödemeye göre değişmektedir, ancak evlilik tarihi itibariyle ilgili hesaptaki birikimin %25'ini geçemeyecektir.
 • Devlet katkısı azami tutarı ve düzenli ödemelerdeki alt / üst sınırlar her yıl yeniden değerleme oranı kadar artırılacaktır.
 • Düzenli ödemelere ek olarak, üst sınırı aşmamak kaydıyla istenilen zaman hesaba para yatırılabilecektir.
 • Hesabın açılış esnasında bir defaya mahsus olmak üzere, üst sınırı aşan bir tutar yatırılabilecektir.
 • Çeyiz Hesabı TL cinsinden açılabilecektir. Ortak hesap olarak açılamayacaktır.
 • Bir kişi adına birden fazla Çeyiz Hesabı açılamayacak ve hesap, başka bir bankaya taşınamayacaktır.
 • Hesap bakiyesini asgari ödeme tutarının altına düşürmemek kaydıyla senede 2 defa birikimden çekebilme hakkı vardır.

Çeyiz hesabına yapılan düzenli ödeme sürelerine göre 2024 yılı için devlet katkısı tutarları aşağıdaki gibidir;

Vade Devlet Katkısı Oranı Azami Katkı Tutarı
36-47 %20,00 41.827,60
48-59 %22​,00 48.262,60
60+ %25,00 57.915,15

Ödeme dönemine göre asgari ve azami birikim tutarları 2024 yılı için aşağıdaki gibidir;

Ödeme Dönemi Asgari Birikim Tutarı Azami Birikim Tutarı
1 Aylık 999,11 9.991,25
3 Aylık 2.997,37 29.973,89

Açılış esnasında bir defaya mahsus olmak üzere 2024 yılı için azami 149.869,09 TL'ye kadar para yatırılabilir.

Çeyiz Hesabı hakkında Sıkça Sorduklarınız için lütfen Çeyiz hesabı hakkında Sıkça Sorduklarınız için lütfen tıklayınız.

Çeyiz Hesabı ve Devlet Katkısına Dair Yönetmelik için lütfen Çeyiz Hesabı ve Devlet Katkısına Dair Yönetmelik için lütfen tıklayınız.

​Tasarruf Mevduatı Güvencesi Hakkında Duyuru

14.12.2023 tarih ve 32399 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Sigortaya Tabi Mevduat ve Katılım Fonları ile Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunca Tahsil Olunacak Primlere Dair Yönetmelik" hükümleri çerçevesinde; Türkiye'de faaliyet gösteren bir kredi kuruluşunun yurt içi şubelerinde gerçek kişiler adına açılmış olan ve münhasıran çek keşide edilmesi dışında ticari işlemlere konu olmayan Türk Lirası, döviz ve kıymetli maden cinsinden tasarruf mevduatı hesaplarının anaparaları ile bu hesaplara ilişkin faiz reeskontları toplamının 650 Bin Türk Lirası'na kadar olan kısmı sigorta kapsamındadır.


Başvuru Kanalları