Hayalinizdeki evin kapısı Ziraat'le açılıyor

Ziraat Bankası'na gelip bir Konut Hesabı açtırın. En az 3 yıl birikim yaparak ilk konutunuzu aldığınızda toplam birikiminizin %20'sine kadar devlet katkısı hesabınıza eklensin.

Kimler Devlet Katkılı Konut Hesabı'ndan Yararlanabilir ?

 • 07.04.2015 itibariyle tamamı kendi adına kayıtlı bir konut sahibi olmayan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları,
 • Konut satın almadan önce en az 36 ay boyunca düzenli birikim yapanlar,
 • Konut satın aldıktan itibaren 6 (altı) ay içinde gerekli belgelerle Bankamıza başvuranlar Devlet Katkılı Konut Hesabı'ndan yararlanabilecektir.
 • Düzensiz ödeme durumunda devlet katkısı kazanma hakkı kaybolacaktır.
 • Devlet katkısı almak için başvurulan konut dışında, 07.04.2015 tarihinden itibaren devlet katkısına konu olacak nitelikte başka bir konut edinilmemiş olunması gerekmektedir.

Özellikleri

 • Konut Hesabı, Türk Lirası cinsinden vadeli mevduat olarak faizli ya da faizsiz açılabilecektir.
 • Hesabın açılış esnasında bir defaya mahsus olmak üzere, üst sınırı aşan bir tutar yatırılabilecektir.
 • Aylık ya da üç ayda bir düzenli ödeme imkânlarından biri seçilebilecektir.
 • Düzenli ödemelere ilişkin alt sınır ve üst sınır içinde kalmak kaydıyla farklı tutarlar yatırılabilecektir.
 • Devlet katkısı azami tutarı ve düzenli ödemelerdeki alt / üst sınırlar her yıl yeniden değerleme oranı kadar artırılacaktır.
 • Devlet katkısı, birikim yapılan ödemeye süreye göre değişmektedir, ancak konut edinim tarihi itibariyle ilgili hesaptaki birikimin %25'ini geçemeyecektir.
 • Birden fazla Konut Hesabı açılamamaktadır.
 • Konut Hesabı ortak hesap olarak açılamayacaktır.
 • 12 aylık dönem içerisinde, Konut Hesabı'ndan en fazla iki defa çekim hakkı tanınır.

Konut hesabına yapılan düzenli ödeme sürelerine göre 2024 yılı için devlet katkısı tutarları aşağıdaki gibidir;

Vade Devlet Katkısı Oranı Azami Katkı Tutarı
36-47 %15,00 129.886,49 TL
48-59 %18,00 139.877,76 TL
60+ %20,00 149.869,01 TL

Ödeme dönemine göre asgari ve azami birikim tutarları 2024 yılı için aşağıdaki gibidir;

Ödeme Dönemi Asgari Birikim Tutarı Azami Birikim Tutarı
1 Aylık 2.497,82 TL 24.978,21 TL
3 Aylık 7.493,46 TL 74.934,63 TL

Açılış esnasında bir defaya mahsus olmak üzere azami 299.738,06 TL'ye kadar para yatırabilir.

Konut Hesabı hakkında Sıkça Sorduklarınız için lütfen Konut Hesabı hakkında Sıkça Sorduklarınız için lütfen tıklayınız.

Konut Hesabı ve Devlet Katkısına Dair Yönetmelik için lütfen Konut Hesabı ve Devlet Katkısına Dair Yönetmelik için lütfen tıklayınız.

Konut Hesabı ve Devlet Katkısına Dair Yönetmelik'te değişiklik yapılan maddeler için lütfen Konut Hesabı ve Devlet Katkısına Dair Yönetmelik'te değişiklik yapılan maddeler için lütfen tıklayınız.

Konut Hesabı Devlet Katkısı Başvuru İşlemleri

En az 36 aylık düzenli birikimini tamamlayan ve konut alımı yapan katılımcılar konut hesabı için Devlet katkısı başvurusu yapabilecektir.

Katılımcıların hesap kapama ve başvuru işlemlerini konut alımı yapıldıktan ve tapu belgesi edinildikten sonra yapmaları gerekmektedir.

Katılımcıdan İstenen Belgeler;

 • Tapu belgesi aslı
 • Vukuatlı nüfus kayıt örneği
 • Kat irtifakı bulunan (kat mülkiyeti bulunmayan) tapuların yapı kullanma izin belgesinin aslı

Kat mülkiyetli olmayan konutlarda yapı kullanma izin belgesi bulunmaması durumunda ise yapı kullanma izin belgesi alınana kadar konut hesaplarının kapatılmaması ve düzenli birikimlerin devam etmesi gerekmektedir. Devlet katkısı için başvuru, ancak yapı kullanma izin belgesi alındıktan sonra yapılabilecektir."

Ay içerisinde yapılan başvurular Bankamız tarafından bir sonraki ayın ilk 10 günü içerisinde toplu şekilde ilgili Bakanlığa iletilecek olup, uygun bulunan başvurular için Bakanlık tarafından 30 gün içerisinde devlet katkıları ödenecek ve Bankamıza iletildiği gün müşteri hesaplarına aktarılacaktır.

​Tasarruf Mevduatı Güvencesi Hakkında Duyuru

14.12.2023 tarih ve 32399 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Sigortaya Tabi Mevduat ve Katılım Fonları ile Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunca Tahsil Olunacak Primlere Dair Yönetmelik" hükümleri çerçevesinde; Türkiye'de faaliyet gösteren bir kredi kuruluşunun yurt içi şubelerinde gerçek kişiler adına açılmış olan ve münhasıran çek keşide edilmesi dışında ticari işlemlere konu olmayan Türk Lirası, döviz ve kıymetli maden cinsinden tasarruf mevduatı hesaplarının anaparaları ile bu hesaplara ilişkin faiz reeskontları toplamının 650 Bin Türk Lirası'na kadar olan kısmı sigorta kapsamındadır.


Başvuru Kanalları