Konut Hesabı nedir?

Konut hesabı, müşterilerin tasarruf eğilimlerini artırarak uzun vadeli birikim yapmalarını sağlayan ve şartların sağlanması koşulu ile Devlet katkısının da birikime eklenmesi ile toplumu tasarrufa teşvik eden bir üründür. Bankamızda birikimli mevduat olarak açılacak olan ürün asgari 3 yıl vadeli olarak açılabilecektir.

Tüm Ziraat Bankası şubelerinden Konut Hesabı açabilir miyim?

Evet, bütün yurtiçi​ şubelerimizden Konut Hesabı açtırarak birikim yapmaya başlayabilirsiniz.

Yabancı para cinsinden Konut Hesabı açabilir miyim?

Konut Hesabı yalnızca TL cinsinden açılabilir.

Çocuğum adına Konut Hesabı açabilir miyim?

Konut Hesabı 18 yaşından büyükler adına açılabilmekte olup, 18 yaşından küçükler adına veli veya vasisi tarafından konut hesabı açılabilecektir.

Konut Hesabı ortak (müşterek) açılabilir mi?

Konut Hesabı ortak hesap olarak açılamaz.

Kimler Konut Hesabı açabilir?

07/04/2015 tarihi itibariyle tamamı kendi adına kayıtlı kat mülkiyeti, kat irtifakı veya müstakil tapulu başka bir konut edinmemiş gerçek kişi Türk Vatandaşları Bankamızda konut hesabı açabilirler.

Konut hesabının açıldığı tarihte tamamı kendi adına kayıtlı kat mülkiyeti, kat irtifakı veya konut nitelikli müstakil tapu sahipleri adına konut hesabı açılamaz.

Devlet katkısını ne zaman alabilirim?

Düzenli ödemelerini asgari 3 yıl boyunca para yatırma ve çekme limitlerine uygun olarak tamamlayan katılımcı, konut edinimi tarihinden itibaren altı ay içerisinde Şubemize konut tapusu ile başvurur. Banka ay içerisinde yapılan başvuruları takip eden ayın ilk on işgünü içerisinde Bakanlığa iletir.  Bakanlığın uygun bulmasının ardından hak edilen Devlet Katkısı tutarı ilgili hesaba aktarılır.

Katılımcıya sadece tek konut hesabı için Devlet katkısı ödenir. Birden fazla konut hesabı açılması durumunda hesaplar birleştirilemez ve katılımcının Devlet katkısı için başvurduğu ilk hesaba Devlet katkısı ödenir. İlk konut hesabı için yapılan Devlet katkısı ödemesi azami tutara ulaşmamış dahi olsa diğer konut hesaplarına herhangi bir ödeme yapılmaz.

Devlet katkısını almak için başvurulan konut dışında 07/04/2015 tarihinden itibaren başka bir konut edinilmemiş olması gerekmektedir.

Devlet katkısı tutarı nasıl hesaplanır?

Devlet katkısının hesaplanmasında, konut edinim tarihindeki birikim esas alınır. Devlet Katkısı katılımcı tarafından konut hesabına yapılan düzenli ödeme sürelerine göre hesaplanır; Devlet katkısı, düzenli ödeme süresi;

  • 36 ila 47 ay olanlar için, hesaptaki birikim tutarının yüzde 15'idir. Ancak, ödenecek tutar 81.968,00 Türk Lirasını geçemez.
  • 48 ila 59 ay olanlar için, hesaptaki birikim tutarının yüzde 18'idir. Ancak, ödenecek tutar 88.273,23 Türk Lirasını geçemez.
  • 60 ay ve üzeri olanlar için, hesaptaki birikim tutarının yüzde 20'sidir. Ancak, ödenecek tutar 94.578,45 ​ Türk Lirasını geçemez.


Devlet katkısını beklerken hesabımdan ne kadar faiz getirisi sağlarım, faizini çekebilir miyim?

Bankanın Konut Hesabı için belirlemiş olduğu faiz oranı üzerinden hesaplanan net faiz tahakkuku her bir yıllık dönemin sonunda anaparaya eklenecektir. Her bir yıllık dönem sonunda Konut Hesabı için belirlenen ve ilan edilen faiz oranı ile güncellenecektir. Yönetmelik gereği her bir yıllık dönem içinde hesaptan 2 defa para çekilebilmektedir. Ancak para çekilişinin ardından hesapta kalan tutar ilgili süreye kadar birikmiş olması gereken asgari tutarın altına düşemez.

Düzenli ödemeleri kaç ay boyunca ve en az ne kadar yapmam gerekir?

Katılımcı ödemelerini en az 36 ay boyunca düzenli olarak yapmalıdır. Düzenli aylık ödemelere ilişkin 2023 yılı için alt sınır 1.576,32 TL, üst sınır 15.763,07 TL​'dir. Üç aylık ödeme planı seçildiğinde bu sınırların üç katı geçerlidir. İstenildiği takdirde bu limitler dâhilinde düzenli ödeme talimatı verilebilecektir. Belirlenen tutarın, yeniden değerleme oranı ile güncellenen asgari limitin altında kalması durumunda bu tutar aynı oranda güncellenecektir. Alt limitler bu Düzenli ödemeler aylık ödeme planının seçilmesi halinde bir yıllık dönem içinde üç defadan fazla, üç aylık ödeme planının seçilmesi halinde bir defadan fazla aksatılamaz.Konut Hesabım için her ay bir kere ödeme yapmam yeterli midir ?

Konut Hesabı açılışıyla beraber 1. ödemeniz gerçekleşmiş sayılır ve 2. ödeme döneminiz bir sonraki ay başlar. Ödemelerinizin düzenli kabul edilebilmesi için her bir dönem içerisinde asgari birikim tutarını sağlamış olmanız gerekmektedir.

Örneğin, 15/03/2017 de açılmış bir hesap için ödeme yapmanız gereken ilk dönem 15/04/2017-14/05/2017 dir. 15/04/2017 -14/05/2017 arasında yapacağınız ek bir ödeme bu döneme ait sayılır. 15/05/2017-14/06/2017 arasında ödeme yapılmaz ise ilgili dönemin ödemesi aksatılmış olacaktır. 3 aylık ödeme planları için 3 katı geçerlidir.

Ödemeleri aksatırsam ne olur?

Katılımcı aylık ödeme planını seçmesi halinde bir dönem içerisinde üç defadan fazla düzenli ödemeyi aksatamaz. Katılımcı üç aylık ödeme planını seçmesi halinde bir dönem içerisinde bir defadan fazla düzenli ödemeyi aksatamaz. Belirlenen şartlardan herhangi birinin ihlali durumunda hesap, konut hesabı statüsünden çıkartılarak kapatılır ve hesaba Devlet Katkısı ödenmez. Hesabın 3 yıldan önce kapanması durumunda, önceki dönemlerde tahakkuk etmiş olan brüt faiz tutarı anaparadan düşüldükten sonra kalan tutar müşteriye ödenecektir. Hesabın vadesi 3 yılı geçtiği takdirde tahakkuk etmiş faizlerle beraber mevcut bakiye vadesiz hesaba aktarılacaktır.

Ödeme düzenini kendim belirleyebilir miyim?

Aylık ya da üç aylık olarak belirlenebilmektedir. Düzenli ödemeler, alt ve üst sınırlar dâhilinde kalınmak kaydıyla, farklı tutarlarda yapılabilir. Katılımcılar ilgili ay veya üç aylık dönem içerisinde toplamda üst sınırı geçmeyecek şekilde birden fazla ödeme yapabilir. Sözleşme dâhilinde yapılan ödemeler toplamı alt sınıra ulaştığı veya alt sınırı geçtiği durumda katılımcı ilgili ay veya üç aylık dönem için düzenli ödemesini tamamlamış sayılır. Düzenli ödemeler ilgili ayın veya üç aylık dönemin ilk işgünü ile son işgünü arasında yapılabilir.

Konut almadan önce Konut Hesabımdan devlet katkısı almam mümkün mü?

Konut alımı yapılmadan konut hesabından Devlet katkısı alınamaz. Devlet katkısının hak edilebilmesi için konut edinim tarihinden itibaren 6 ay içerisinde bankaya müracaat edilmesi gerekmektedir.

Konut Hesabını istediğim zaman kapatabilir miyim?

Konut Hesabı istenildiği zaman kapatılabilir. Ancak hesabın 3 yıldan önce kapanması durumunda, önceki dönemlerde tahakkuk etmiş olan brüt faiz tutarı anaparadan düşüldükten sonra kalan tutar müşteriye ödenecektir. Hesabın vadesi 3 yılı geçtiği takdirde Devlet katkısı hak edilmeden de olsa müşteri talebi ile kapatıldığında tahakkuk etmiş faizlerle beraber hesabın mevcut bakiyesi vadesiz hesaba aktarılacaktır.

Hesabımdan istediğim zaman para çekebilir miyim?

Bir dönem içerisinde konut hesabından en fazla iki defa çekim hakkı tanınır. Çekim hakkının kullanılması halinde konut hesabında kalan bakiyenin, konut hesabının açılış tarihinden itibaren yatırılması gereken asgari tutarlar toplamından az olmaması gerekir.

Hesabıma toplu para yatırabilir miyim?

Her ödeme döneminde konut hesabına yönetmelikte belirtilen üst sınır kadar tutar yatırabilir. Ayrıca açılış esnasında bir defaya mahsus olmak üzere 2023 yılı için 189.156,92 TL​'ye kadar yatırılabilir.2023 yılı için Konut Hesabında açılış tutarı, düzenli ödeme tutarları ile ilgili sınırlar nelerdir?

Aylık ödemelere ilişkin alt sınır 1.576,31 TL üst sınır 15.763,15 TL'dir.

Üç aylık ödemelere ilişkin alt sınır 4.728,94 TL üst sınır 47.289,47 TL'dir.

Açılış esnasında bir defaya mahsus olmak üzere azami 189.156,92 ​TL'ye kadar para yatırılabilir,

Bu tutarlar her yıl bir önceki yıla ilişkin olarak 04.01.1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu uyarınca tespit ve ilan edilen yeniden değerleme oranında artırılır.Birden fazla Konut Hesabı açabilir miyim?

Bankamızda birden fazla konut hesabı açılamamaktadır. Başka bankalar nezdinde birden fazla konut hesabı açılması durumunda hesaplar birleştirilemez ve Bakanlık tarafından yalnızca başvurulan ilk hesaba Devlet Katkısı ödenir.

Konut Hesabını faizsiz olarak açabilir miyim?

Konut Hesabı faizsiz olarak da açılabilmektedir. Hesaba herhangi bir faiz tahakkuku gerçekleşmeyecek yalnızca yapmış olduğunuz birikim tutarı üzerinden Devlet katkısı hesaplanacaktır.

Devlet katkısına konu olan konutların niteliği nedir?

Aşağıdaki konutlar Devlet katkısına konu olabilir.

  • Kat mülkiyeti tapusu olan konutlar.
  • Kat irtifakı tapusu olan ve yapı kullanma izin belgesi bulunan konutlar.
  • Konut nitelikli yapı kullanma izin belgesi olan müstakil taşınmazlar.

Devre mülklere Devlet katkısı ödenmez.

Katılımcının eşinden ve birinci derece kan hısımlarından satın aldığı konutlara Devlet katkısı ödenmez.

Yurtdışında konut sahibi olmak devlet katkısı hak etmeme engel midir?

Yurt dışında konutu bulunan kişilere, yurt içinde alacakları konut ilk ve tek konut olsa dahi Yönetmelik gereği Devlet katkısı ödemesi yapılmayacaktır.

Uzun vadeli konut satışı yapan ancak tapusunu vade bitiminde teslim eden kuruluşlardan konut edindim (TOKİ, EMLAK KONUT vb). devlet katkılı Konut Hesabı açabilir miyim?

Ön ödemeli sözleşme ile konut tapusunu vade bitiminde teslim eden kuruluşlardan konut alan kişilerin Konut Hesabı ve Devlet Katkısına Dair Yönetmelik kapsamında katılımcı olmalarını engelleyici bir hüküm bulunmamaktadır. Ancak Devlet Katkısı hak edebilmek için en az 36 aylık birikim yapılması gerektiğinden 3 yıldan önce tapu edinilmesi durumunda Devlet Katkısı hak edilemeyecektir.

07.04.2015 tarihinden önce konut edindim ama hali hazırda sahibi olduğum bir konutum bulunmamaktadır. Devlet katkılı Konut Hesabı açabilir miyim?

Evet. 07.04.2015 tarihi itibariyle tamamı kendi adınıza kayıtlı konutunuzun bulunmaması yeterlidir.