Dosya masrafının yasal dayanağı var mıdır?

Türk Ticaret Kanunu’nun "Ücret isteme hakkı" başlıklı 22'nci maddesinde, Tacir olan veya olmayan bir kimseye, ticari işletmesiyle ilgili bir iş veya hizmet görmüş olan tacir, münasip bir ücret isteyebilir hükmü bulunmaktadır. Bankaların Türk Ticaret Kanunu’na göre tacir olması nedeniyle yukarıda belirtildiği şekilde ücret alma hakkı bulunmaktadır.

Diğer taraftan, Bankacılık Kanununun 144. maddesi hükmü ile yetkili kılınan Bakanlar Kurulu’nun 16.10.2006 tarih ve 2006/11188 sayılı karara dayanarak T.C. Merkez Bankasınca çıkartılan ve 9 Aralık 2006 tarihinde Resmi Gazetede yayınlanan 2006/1 sayılı Tebliğ de; Bankalarca sağlanacak diğer menfaatlerin ve tahsil olunacak masrafların nitelikleri ve sınırları serbestçe belirlenir hükmü yer almaktadır.

Bireysel Krediler de yeniden yapılandırma ne demektir?

Bireysel müşterilerin kredilerinin, müşterinin gelirine/nakit akışına uygun şekilde düzenlenecek yeni bir ödeme planına bağlanarak ve/veya vade uzatımı yapılarak, sorunsuz geri dönüşünün sağlanmasını teminen yapılacak yapılandırma işlemleridir.

Bireysel Kredilerde yeniden yapılandırma hangi krediler için uygulanabilmektedir?

  • Tüketici Kredisi türüne bağlı ürünler
  • Taşıt Kredisi türüne bağlı ürünler
  • Konut Finansmanı kapsamındaki ürünler
  • Kredi Kartı
  • KMH

Bireysel Kredilerde yeniden yapılandırmadan kimler faydalanabilmektedir?

Taksitli bireysel kredilerine ait mevcut taksitlerini veya KMH/kredi kartlarının minimum ödeme tutarlarını ödeme konusunda sorun yaşayan müşterilerimizden;

  • Bankamızca kendisinin ve/veya eşinin kredileri takip hesaplarında izlenmeyen veya yasal takipte kaydı bulunmakla birlikte yapılandırılmış kredisi bulunan müşterilerimizin,
  • Kendisi ve/veya eşi, diğer banka ve finansal kuruluşlar tarafından yasal takip hesaplarında izlenmekte olmakla birlikte;
  • Maaş ödemesi Bankamızca yapılan müşterilerimizin, yeniden yapılandırılan kredi taksit toplamı, Bankamızca ödenen maaş tutarına kadar olanlar ile
  • Yeniden yapılandırılacak kredilerinin ilk taksitlerinin peşin tahsil edilmesi şartıyla diğer müşteri gruplarının,

Kredileri yeniden yapılandırılma için değerlendirilebilecektir.

Kefil olmak istediğimde neden eşimin rızası / imzası talep ediliyor?

6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun 584. maddesinde “Eşlerden biri mahkemece verilmiş bir ayrılık kararı olmadıkça veya yasal olarak ayrı yaşama hakkı doğmadıkça, ancak diğerinin yazılı rızasıyla kefil olabilir; bu rızanın sözleşmenin kurulmasından önce ya da en geç kurulması anında verilmiş olması şarttır.” hükmü yer almaktadır. Bu çerçevede kefillikte talep edilen eş rızası/imzası sadece Bankamız uygulaması olmayıp yasal bir zorunluluktur.

Ekspertiz Ücreti neden tahsil ediliyor?

Krediye konu gayrimenkule ilişkin olarak gayrimenkul değerleme şirketlerine ekspertiz yaptırılması ilgili mevzuat uyarınca zorunlu olup, ekspertiz ücreti tüketici tarafından karşılanır. Tüketiciden, değerleme şirketine ödenen ekspertiz ücreti dışında, ekspertiz işlemi nedeniyle başka bir ücret talep edilmemektedir.

Mevcut kredimin geri ödemesinde zorluk çekiyorum, yeniden yapılandırma imkanım olabilir mi?

Krediniz ve yeniden yapılandırma talebiniz hakkında detaylı bilgi almak üzere Şubenize başvuruda bulunmanızı rica ederiz.

Hesap hareketlerimde gördüğüm Yılsonu Reeskont Kesintisi nedir?

Muhasebe standartları gereği uygulanan bireysel kredi yılsonu reeskontu miktarı kredi ödeme planınızdaki faiz tutarına dahil olup, mevcut taksit ödeme miktarınızı etkilememektedir.