Siz Düşünmeyin, Paranızı Başak Hesap Değerlendirsin!

Başak Hesap, fon alım-satım işlemlerini otomatik olarak gerçekleştiren Türk Lirası Vadesiz Mevduat Hesabı ürünüdür.

Özellikleri

  • Başak Hesap; Ziraat Bankası şubeleri, Ziraat İnternet Şubesi, telefon bankacılığından yapılabilir.
  • Ziraat Bankası’nda vadesiz mevduat hesabı ile bu hesaba bağlı yatırım hesabınızın bulunması ve hesapların işlemin yapılacağı kanala tanımlanmış olması gerekmektedir.
  • Başak Hesap'a para girişi olduğunda, 5.000 TL sabit tutarın üzerinde kalan bakiye ile otomatik olarak “Ziraat Portföy Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu” alınır.
  • Başak Hesap’tan tüm nakit çıkışları da otomatik olarak fon bozulması suretiyle gerçekleştirilir.
  • Ziraat Bankası şubelerinden yapılan tanımlamalar; Kredili Mevduat Hesabı*, Kredi Kartı ve en az bir adet Otomatik / Düzenli Ödeme Talimatı** ürünlerine sahip müşteriler için yapılabilecektir.

* Kredili Mevduat Hesabı limiti en az 500 TL olmak zorundadır.

** Bireysel kredi taksit tahsilatı için alınacak düzenli ödeme talimatı haricindekiler geçerlidir.​​​​​​​​​​​​​​​​

​Tasarruf Mevduatı Güvencesi Hakkında Duyuru

14.12.2023 tarih ve 32399 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Sigortaya Tabi Mevduat ve Katılım Fonları ile Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunca Tahsil Olunacak Primlere Dair Yönetmelik" hükümleri çerçevesinde; Türkiye'de faaliyet gösteren bir kredi kuruluşunun yurt içi şubelerinde gerçek kişiler adına açılmış olan ve münhasıran çek keşide edilmesi dışında ticari işlemlere konu olmayan Türk Lirası, döviz ve kıymetli maden cinsinden tasarruf mevduatı hesaplarının anaparaları ile bu hesaplara ilişkin faiz reeskontları toplamının 650 Bin Türk Lirası'na kadar olan kısmı sigorta kapsamındadır.