Sosyal İçerik/Mobil Uygulama Üretim Hesabı ile verginizi siz uğraşmayın, biz hesabınızdan otomatik olarak ödeyelim.

Hesabın Özellikleri:

  • Katma Değer Vergisi Kanun'un 17/4-a maddesinde, Gelir Vergisi Kanunu'nun “Sosyal içerik üreticiliği ile mobil cihazlar için uygulama geliştiriciliğinde kazanç istisnası” başlıklı mükerrer 20/B maddesi kapsamında vergilendirilen kazançlara konu teslim ve hizmetler KDV'den istisna edilmiştir.
  • İnternet ortamındaki sosyal ağ sağlayıcıları üzerinden metin, görüntü, ses, video gibi içerikler paylaşan sosyal içerik üreticilerinin bu faaliyetlerinden elde ettikleri kazançlar ile akıllı telefon veya tablet gibi mobil cihazlar için uygulama geliştirenlerin elektronik uygulama paylaşım ve satış platformları üzerinden elde ettikleri kazançlar bu vergi avantajından faydalanabilecektir.
  • 193 Sayılı Kanunun Mükerrer 20/B Maddesi Uygulamasına İlişkin İstisna Belgesi yetkili Vergi Dairesinden alınabilecektir.
  • Belge ile birlikte gelen müşterilerimiz tüm şubelerimizden hesap açılışı yapılabilecektir.
  • Sosyal İçerik/Mobil Uygulama Üretim Hesabı aktarılan virman hariç tüm tutarlar üzerinden sistem tarafından %15 oranında gelir vergisi kesintisi Bankamızca yapılacaktır.

Sosyal İçerik Üreticiliği ile Mobil Cihazlar İçin Uygulama Geliştiriciliğinde Kazanç İstisnasına dair yönetmelik için lütfen tıklayınız.