7256 no.lu kanuna 11/11/2020 de ekleme yapılan yasal düzenleme ile “ayrı bir işyeri açmaksızın ve sanayi tipi veya seri üretim yapabilen makine ve alet kullanmaksızın oturdukları ev/meskende imal ettikleri malları internet vb. elektronik ortamlar üzerinden satanların esnaf muaflığından” yararlanabilmeleri sağlanmıştır.

Hesabın Özellikleri:

  • Yetkili Vergi Dairesinden Esnaf Vergi Muafiyeti Belgesi alınabilecektir.
  • Belge ile birlikte gelen müşterilerimiz için tüm şubelerimizden hesap açılışı yapılabilecektir.
  • Açılacak Evden Üretim Hesabına aktarılan virman hariç tüm tutarlar üzerinden, aktarım tarihi itibariyle; %4 oranında gelir vergisi tevkifatı, bir veya üzeri işçi çalıştırdığınız durumlarda ise %2 oranında gelir vergisi kesintisi Bankamızca otomatik olarak yapılacaktır.

Evden Üretim Hesabı Kazanç İstisnasına dair yönetmelik için lütfen tıklayınız.