Sürdürülebilirlik Politikamız

Son yıllarda tüm dünyada meydana gelen doğal afetler ile iklim değişikliğinin etkileri üst seviyelerde yaşanıyor. Küresel ısınmanın en büyük nedenlerinden bir tanesi gerek evsel kullanımların gerekse mevcut üretim süreçlerinin neden olduğu emisyon ve karbon salımı olarak kabul görüyor.Ziraat Bankası olarak sektör içindeki öncülüğümüzü bu konuya ilişkin yapılacak harcama ve yatırımların finansmanında da devam ettiriyoruz.

Bu kapsamda yeşil enerji dönüşümün stratejik önemini anlıyor; karbon salımı ve sera gazı emisyonlarının azaltılmasına yönelik kredi seçeneklerimiz ile müşterilerimize destek vermeye devam ediyoruz. Siz de size en yakın Ziraat Şubesine gelin, evlerinizde bina yalıtımı ve kentsel dönüşüm; enerji, imalat, ulaştırma, tarım ve ormancılık gibi birçok sektördeki tesis ve fabrikalarınızda ise yeşil enerji dönüşümü, enerji kaynaklarındaki dışa bağımlılığın azaltılması ve çevresel zararların en aza indirgenmesi için hazırladığımız kredi ürünlerimizden yararlanın!


Atık su altyapısı, atık su arıtımı, derin deniz deşarjı, atık bertarafı, katı atık geri kazanımı yatırımlarınız için, uygun faiz oranları ve vadeler ile yatırım kredisi desteği Ziraat’te!

Siz de Ziraat Şubelerine gelin; işletmenizin faaliyet sürecinde ortaya çıkan atık suların arıtımı ve geri kazandırılmasına yönelik sistem kurulum yatırımlarınız için uygun faiz oranları ve vadeler ile Atık Su Arıtma ve Geri Kazanımı Yatırım Kredilerinden faydalanın.

Özellikleri:

  • Proje özelinde belirlenecek tutar, vade, kullandırım koşulları ve teminat şartları

Başvuru Kanalları