Güneş enerjisinden elektrik üretimine yönelik lisanslı/lisanssız GES kurulumu yatırımlarına Ziraat Bankası olarak destek vermeye devam ediyoruz.

Siz de size en yakın Ziraat Şubesine gelin, uygun faiz ve vade seçenekleri ile enerji kaynaklarındaki dışa bağımlılığın azaltılması ve çevresel zararların en aza indirgenmesi için hazırladığımız GES / Çatı GES / Lisanslı GES yatırım ve işletme kredisi ürünlerimizden yararlanın!

Özellikleri

GES/Çatı GES kredileri kapsamında aşağıdaki belgeler ile Bankamıza başvuru yapılabilecektir.

  • Uygulayıcı firma ile imzalanan sözleşme veya proje detaylarını gösterir belgeler,
  • Enerji üretimine ilişkin izin belgeleri (veya buna ilişkin başvuru belgeleri),
  • Fizibilite raporu,
  • Bulunması halinde Yatırım Teşvik Belgesi (YTB),

Toplam GES/Çatı GES/Lisanslı GES yatırımının %80’ine kadar TL cinsinden yatırım kredisi kullandırılabilecektir.

Bankamızdan GES/Çatı GES/Lisanslı GES yatırım kredisi kullanan müşterilerimize, yatırım kredi limitlerinin %10’una kadar TL cinsinden işletme kredisi kullandırılabilecektir.


Başvuru Kanalları