Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası A.Ş. Esas Sözleşmesi

T.C. Ziraat Bankası 4603 sayılı kanun ile Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası Anonim Şirketi'ne dönüştürülmüştür. Bankanın merkezi İstanbul, sermayesi 84.6 milyar Türk Lirası'dır.

Banka Esas Sözleşmesi dokuz ana bölümden oluşmaktadır.