"T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Bilgilendirme Politikası"nın temel amacı; ticari sır, banka sırrı ve müşteri sırrı dışındaki gerekli bilgi ve açıklamaların, pay sahipleri ile yatırımcılar, çalışanlar, müşteriler, kreditörler v.b. gibi menfaat sahiplerine ve ilgili diğer taraflara zamanında, doğru, eksiksiz, anlaşılabilir, yorumlanabilir, kolay ve en düşük maliyetle ulaşılabilir olarak ve eşit bir şekilde iletilmesini sağlamaktır.