T.C. Ziraat Bankası A.Ş. olarak müşterilerimize sunmuş olduğumuz ürün ve hizmetlerin suç gelirlerini aklama, terörün finansmanı, kitle imha silahlarının yayılmasının finansmanı ve diğer finansal suçlarla ilgili faaliyetlerde kullanılmasının önlenmesi için yürürlükteki ulusal ve uluslararası yasa ve düzenlemelere ve yaptırım programlarına tam olarak uymak öncelikli hedefimizdir.